Loading

پژو روآ ، پژو روآ صفر و کارکرده ، پژو روآ مدل دست دوم و روز و اقساطی ،

قیمت خودرو پژو روآ

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات
پژو روآ G2

پژو،روآ،G2

1390 181 هزارکیلومتر 41/4 میلیون 41,400,000 جزئیات
پژو روآ معمولی

پژو،روآ،معمولی

1385 281 هزارکیلومتر 30/8 میلیون 30,800,000 جزئیات
پژو روآ معمولی

پژو،روآ،معمولی

1386 261 هزارکیلومتر 33/1 میلیون 33,100,000 جزئیات
پژو روآ معمولی

پژو،روآ،معمولی

1387 241 هزارکیلومتر 35/3 میلیون 35,300,000 جزئیات
پژو روآ معمولی

پژو،روآ،معمولی

1388 221 هزارکیلومتر 37/1 میلیون 37,100,000 جزئیات
پژو روآ معمولی

پژو،روآ،معمولی

1389 201 هزارکیلومتر 38/7 میلیون 38,700,000 جزئیات
پژو روآ معمولی

پژو،روآ،معمولی

1390 181 هزارکیلومتر 39/9 میلیون 39,900,000 جزئیات
پژو روآ G2

پژو،روآ،G2

1387 241 هزارکیلومتر 36/6 میلیون 36,600,000 جزئیات
پژو روآ G2

پژو،روآ،G2

1388 221 هزارکیلومتر 38/5 میلیون 38,500,000 جزئیات
پژو روآ G2

پژو،روآ،G2

1389 201 هزارکیلومتر 40/1 میلیون 40,100,000 جزئیات

موردی وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

Loading

مطالب مرتبط با خودرو پژو روآ

ارتباط باکارشناس