قیمت پژو روآ

- صفر و کارکرده -Peugeot ROA -مدل سال خودرو- دست دوم و روز و اقساطی-پژو روآ -قیمت محصولات ایران خودرو

قیمت روز خودرو، قیمت خودرو کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی،امروز
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو آخرین بروزرسانی توضیحات
پژو روآ G2 مدل 1388

پژو،روآ،G2

88 238 هزارکیلومتر 54/9 میلیون قیمت
پژو روآ G2 مدل 1389

پژو،روآ،G2

89 218 هزارکیلومتر 57/2 میلیون قیمت
پژو روآ G2 مدل 1390

پژو،روآ،G2

90 198 هزارکیلومتر 58/7 میلیون قیمت
پژو روآ معمولی مدل 1385

پژو،روآ،معمولی

85 298 هزارکیلومتر 43/8 میلیون قیمت
پژو روآ معمولی مدل 1386

پژو،روآ،معمولی

86 278 هزارکیلومتر 46/6 میلیون قیمت
پژو روآ معمولی مدل 1387

پژو،روآ،معمولی

87 258 هزارکیلومتر 49/6 میلیون قیمت
پژو روآ معمولی مدل 1388

پژو،روآ،معمولی

88 238 هزارکیلومتر 52/2 میلیون قیمت

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.در بخش قیمت گذاری خودرو ،قیمت روز خودروهای رنگ شده-دور رنگ-تمام رنگ-داری قطعات تعویضی رنگ دار و استوک و شاسی خوردگی و جوشکاری از قیمت حداقل تا حداکثر براساس افزایش قیمت یا کاهش قیمت خودرو و در مدل های مختلف صفر و کارکرده قیمت گذاری می شود

مطالب مرتبط با خودرو پژو روآ