قیمت پژو روآ صفر ، قیمت پژو روآ کارکرده ، قیمت پژو روآ 95 ، قیمت پژو روآ مدل ، قیمت پژو روآ دست دوم ، قیمت پژو روآ نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

پژو روآ G2

1390 31/8 میلیون 31,800,000 بیشتر

پژو روآ معمولی

1385 26 میلیون 26,000,000 بیشتر

پژو روآ معمولی

1386 26/8 میلیون 26,800,000 بیشتر

پژو روآ معمولی

1387 27/7 میلیون 27,700,000 بیشتر

پژو روآ معمولی

1388 28/5 میلیون 28,500,000 بیشتر

پژو روآ معمولی

1389 29/4 میلیون 29,400,000 بیشتر

پژو روآ معمولی

1390 30/3 میلیون 30,300,000 بیشتر

پژو روآ G2

1387 29 میلیون 29,000,000 بیشتر

پژو روآ G2

1388 29/9 میلیون 29,900,000 بیشتر

پژو روآ G2

1389 30/8 میلیون 30,800,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.