Loading
قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات
پراید 132 SL

پراید،132،SL

1390 188 هزارکیلومتر --- --- جزئیات
پراید 132 SE

پراید،132،SE

1398 28 هزارکیلومتر --- --- جزئیات
پراید 132 SX

پراید،132،SX

1388 228 هزارکیلومتر --- --- جزئیات
پراید 132 SE

پراید،132،SE

1396 68 هزارکیلومتر --- --- جزئیات
پراید 132 SE

پراید،132،SE

1398 --- --- جزئیات
پراید 132 SX

پراید،132،SX

1389 208 هزارکیلومتر --- --- جزئیات
پراید 132 SX

پراید،132،SX

1390 188 هزارکیلومتر --- --- جزئیات
پراید 132 SX

پراید،132،SX

1391 168 هزارکیلومتر --- --- جزئیات
پراید 132 SL

پراید،132،SL

1389 208 هزارکیلومتر --- --- جزئیات
پراید 132 SL

پراید،132،SL

1390 188 هزارکیلومتر --- --- جزئیات
پراید 132 SL

پراید،132،SL

1391 168 هزارکیلومتر --- --- جزئیات
پراید 132 ساده

پراید،132،ساده

1389 208 هزارکیلومتر --- --- جزئیات
پراید 132 ساده

پراید،132،ساده

1388 228 هزارکیلومتر --- --- جزئیات
پراید 132 SE

پراید،132،SE

1391 168 هزارکیلومتر --- --- جزئیات
پراید 132 EX

پراید،132،EX

1389 208 هزارکیلومتر --- --- جزئیات
پراید 132 EX

پراید،132،EX

1390 188 هزارکیلومتر --- --- جزئیات
پراید 132 EX

پراید،132،EX

1391 168 هزارکیلومتر --- --- جزئیات
پراید 132 SE

پراید،132،SE

1392 148 هزارکیلومتر --- --- جزئیات
پراید 132 EX

پراید،132،EX

1392 148 هزارکیلومتر --- --- جزئیات
پراید 132 SE

پراید،132،SE

1393 128 هزارکیلومتر --- --- جزئیات
پراید 132 SE

پراید،132،SE

1394 108 هزارکیلومتر --- --- جزئیات
پراید 132 SE

پراید،132،SE

1395 88 هزارکیلومتر --- --- جزئیات
پراید 132 SE

پراید،132،SE

1397 48 هزارکیلومتر --- --- جزئیات
پراید 132 ساده

پراید،132،ساده

1386 268 هزارکیلومتر --- --- جزئیات
پراید 132 ساده

پراید،132،ساده

1387 248 هزارکیلومتر --- --- جزئیات

مطالب مرتبط با خودرو پراید 132

ارتباط باکارشناس