جستجوی قیمت خودرو

قیمت پراید 132 صفر ، قیمت پراید 132 کارکرده ، قیمت پراید 132 95 ، قیمت پراید 132 مدل ، قیمت پراید 132 دست دوم ، قیمت پراید 132 نو .

این خودرو ها صرفا جهت اطلاع شما از قیمت ها درج شده اند. برای خرید خوردوهای مشابه به آگهی های خودرو بروید.

نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

پراید 132 SX

1389 26/5 میلیون 26,500,000 بیشتر

پراید 132 SX

1391 26/5 میلیون 26,500,000 بیشتر

پراید 132 ساده

1388 23 میلیون 23,000,000 بیشتر

پراید 132 SL

1391 24/5 میلیون 24,500,000 بیشتر

پراید 132 SE

1392 32 میلیون 32,000,000 بیشتر

پراید 132 EX

1392 31/1 میلیون 31,100,000 بیشتر

پراید 132 SE

1393 33/7 میلیون 33,700,000 بیشتر

پراید 132 SE

1394 35/8 میلیون 35,800,000 بیشتر

پراید 132 SE

1395 38 میلیون 38,000,000 بیشتر

پراید 132 SE

1397 42/5 میلیون 42,500,000 بیشتر

پراید 132 SE

1397 44/9 میلیون 44,900,000 بیشتر

پراید 132 ساده

1386 22/7 میلیون 22,700,000 بیشتر

پراید 132 ساده

1387 23/6 میلیون 23,600,000 بیشتر

پراید 132 SE

1396 40/3 میلیون 40,300,000 بیشتر

پراید 132 SX

1389 26/9 میلیون 26,900,000 بیشتر

پراید 132 SX

1390 27/9 میلیون 27,900,000 بیشتر

پراید 132 SX

1391 28/8 میلیون 28,800,000 بیشتر

پراید 132 SL

1389 26/1 میلیون 26,100,000 بیشتر

پراید 132 SL

1390 27/1 میلیون 27,100,000 بیشتر

پراید 132 SL

1391 28/1 میلیون 28,100,000 بیشتر

پراید 132 ساده

1389 25/3 میلیون 25,300,000 بیشتر

پراید 132 ساده

1388 24/5 میلیون 24,500,000 بیشتر

پراید 132 SE

1391 30/3 میلیون 30,300,000 بیشتر

پراید 132 EX

1389 27/4 میلیون 27,400,000 بیشتر

پراید 132 EX

1390 28/4 میلیون 28,400,000 بیشتر

پراید 132 EX

1391 29/5 میلیون 29,500,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد