قیمت پراید 132

- صفر و کارکرده -Pride -مدل سال خودرو- دست دوم و روز و اقساطی-پراید 132 -قیمت محصولات سایپا

قیمت روز خودرو، قیمت خودرو کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی،امروز
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو آخرین بروزرسانی توضیحات
پراید 132 ساده مدل 1386

پراید،132،ساده

86 278 هزارکیلومتر 48/8 میلیون قیمت
پراید 132 ساده مدل 1387

پراید،132،ساده

87 258 هزارکیلومتر 50/9 میلیون قیمت
پراید 132 ساده مدل 1388

پراید،132،ساده

88 238 هزارکیلومتر 53 میلیون قیمت
پراید 132 ساده مدل 1389

پراید،132،ساده

89 218 هزارکیلومتر 55/8 میلیون قیمت
پراید 132 EX مدل 1389

پراید،132،EX

89 218 هزارکیلومتر 60/5 میلیون قیمت
پراید 132 EX مدل 1390

پراید،132،EX

90 198 هزارکیلومتر 63/7 میلیون قیمت
پراید 132 EX مدل 1391

پراید،132،EX

91 178 هزارکیلومتر 67/1 میلیون قیمت
پراید 132 EX مدل 1392

پراید،132،EX

92 158 هزارکیلومتر 70/6 میلیون قیمت
پراید 132 SE مدل 1391

پراید،132،SE

91 178 هزارکیلومتر 68/4 میلیون قیمت
پراید 132 SE مدل 1392

پراید،132،SE

92 158 هزارکیلومتر 72 میلیون قیمت
پراید 132 SE مدل 1393

پراید،132،SE

93 138 هزارکیلومتر 75/8 میلیون قیمت
پراید 132 SE مدل 1394

پراید،132،SE

94 118 هزارکیلومتر 79/8 میلیون قیمت
پراید 132 SE مدل 1395

پراید،132،SE

95 98 هزارکیلومتر 84 میلیون قیمت
پراید 132 SE مدل 1396

پراید،132،SE

96 78 هزارکیلومتر 88/9 میلیون قیمت
پراید 132 SE مدل 1397

پراید،132،SE

97 58 هزارکیلومتر 94/6 میلیون قیمت
پراید 132 SE مدل 1398

پراید،132،SE

98 38 هزارکیلومتر 100/7 میلیون قیمت
پراید 132 SL مدل 1389

پراید،132،SL

89 218 هزارکیلومتر 58/1 میلیون قیمت
پراید 132 SL مدل 1390

پراید،132،SL

90 198 هزارکیلومتر 61/2 میلیون قیمت
پراید 132 SL مدل 1391

پراید،132،SL

91 178 هزارکیلومتر 64/4 میلیون قیمت
پراید 132 SX مدل 1388

پراید،132،SX

88 238 هزارکیلومتر 56/3 میلیون قیمت
پراید 132 SX مدل 1389

پراید،132،SX

89 218 هزارکیلومتر 59/3 میلیون قیمت
پراید 132 SX مدل 1390

پراید،132،SX

90 198 هزارکیلومتر 62/4 میلیون قیمت
پراید 132 SX مدل 1391

پراید،132،SX

91 178 هزارکیلومتر 65/7 میلیون قیمت

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.در بخش قیمت گذاری خودرو ،قیمت روز خودروهای رنگ شده-دور رنگ-تمام رنگ-داری قطعات تعویضی رنگ دار و استوک و شاسی خوردگی و جوشکاری از قیمت حداقل تا حداکثر براساس افزایش قیمت یا کاهش قیمت خودرو و در مدل های مختلف صفر و کارکرده قیمت گذاری می شود

مطالب مرتبط با خودرو پراید 132