قیمت پراید 132 صفر ، قیمت پراید 132 کارکرده ، قیمت پراید 132 95 ، قیمت پراید 132 مدل ، قیمت پراید 132 دست دوم ، قیمت پراید 132 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

پراید 132 SL

1389 27 میلیون 27,000,000 بیشتر

پراید 132 ساده

1387 18/8 میلیون 18,800,000 بیشتر

پراید 132 SE

1395 38 میلیون 38,000,000 بیشتر

پراید 132 SX

1390 29 میلیون 29,000,000 بیشتر

پراید 132 SE

1396 42/3 میلیون 42,300,000 بیشتر

پراید 132 EX

1389 29/3 میلیون 29,300,000 بیشتر

پراید 132 ساده

1389 29/6 میلیون 29,600,000 بیشتر

پراید 132 SE

1396 42/1 میلیون 42,100,000 بیشتر

پراید 132 SL

1390 23/8 میلیون 23,800,000 بیشتر

پراید 132 ساده

1388 29/2 میلیون 29,200,000 بیشتر

پراید 132 SL

1390 28/5 میلیون 28,500,000 بیشتر

پراید 132 SE

1398 49/5 میلیون 49,500,000 بیشتر

پراید 132 SX

1389 28/6 میلیون 28,600,000 بیشتر

پراید 132 SX

1390 29/8 میلیون 29,800,000 بیشتر

پراید 132 SX

1391 31/1 میلیون 31,100,000 بیشتر

پراید 132 SL

1389 28/8 میلیون 28,800,000 بیشتر

پراید 132 SL

1390 29/3 میلیون 29,300,000 بیشتر

پراید 132 SL

1391 30/3 میلیون 30,300,000 بیشتر

پراید 132 ساده

1389 28/6 میلیون 28,600,000 بیشتر

پراید 132 ساده

1388 27/6 میلیون 27,600,000 بیشتر

پراید 132 SE

1391 32/6 میلیون 32,600,000 بیشتر

پراید 132 EX

1389 28/9 میلیون 28,900,000 بیشتر

پراید 132 EX

1390 30/3 میلیون 30,300,000 بیشتر

پراید 132 EX

1391 31/8 میلیون 31,800,000 بیشتر

پراید 132 SE

1392 34 میلیون 34,000,000 بیشتر

پراید 132 EX

1392 33/1 میلیون 33,100,000 بیشتر

پراید 132 SE

1393 35/5 میلیون 35,500,000 بیشتر

پراید 132 SE

1394 37/1 میلیون 37,100,000 بیشتر

پراید 132 SE

1395 39 میلیون 39,000,000 بیشتر

پراید 132 SE

1397 43/6 میلیون 43,600,000 بیشتر

پراید 132 SE

1397 46 میلیون 46,000,000 بیشتر

پراید 132 ساده

1386 25/6 میلیون 25,600,000 بیشتر

پراید 132 ساده

1387 26/6 میلیون 26,600,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

این خودرو ها صرفا جهت اطلاع شما از قیمت ها درج شده اند. برای خرید خودروهای مشابه به آگهی های خودرو بروید.