جستجوی قیمت خودرو

قیمت پراید 132 صفر ، قیمت پراید 132 کارکرده ، قیمت پراید 132 95 ، قیمت پراید 132 مدل ، قیمت پراید 132 دست دوم ، قیمت پراید 132 نو .

این خودرو ها صرفا جهت اطلاع شما از قیمت ها درج شده اند. برای خرید خوردوهای مشابه به آگهی های خودرو بروید.

نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

پراید 132 SE

1393 27/5 میلیون 27,500,000 بیشتر

پراید 132 ساده

1388 19 میلیون 19,000,000 بیشتر

پراید 132 ساده

1388 21 میلیون 21,000,000 بیشتر

پراید 132 SX

1390 22/5 میلیون 22,500,000 بیشتر

پراید 132 SE

1397 34/5 میلیون 34,500,000 بیشتر

پراید 132 ساده

1387 20/5 میلیون 20,500,000 بیشتر

پراید 132 SL

1390 19 میلیون 19,000,000 بیشتر

پراید 132 ساده

1389 21/5 میلیون 21,500,000 بیشتر

پراید 132 SL

1390 21/7 میلیون 21,700,000 بیشتر

پراید 132 SE

1397 34/3 میلیون 34,300,000 بیشتر

پراید 132 SE

1397 36/5 میلیون 36,500,000 بیشتر

پراید 132 ساده

1386 18/5 میلیون 18,500,000 بیشتر

پراید 132 ساده

1387 19/4 میلیون 19,400,000 بیشتر

پراید 132 SE

1396 32/5 میلیون 32,500,000 بیشتر

پراید 132 SX

1389 22 میلیون 22,000,000 بیشتر

پراید 132 SX

1390 23 میلیون 23,000,000 بیشتر

پراید 132 SX

1391 24 میلیون 24,000,000 بیشتر

پراید 132 SL

1389 21/6 میلیون 21,600,000 بیشتر

پراید 132 SL

1390 22/5 میلیون 22,500,000 بیشتر

پراید 132 SL

1391 23/3 میلیون 23,300,000 بیشتر

پراید 132 ساده

1389 21 میلیون 21,000,000 بیشتر

پراید 132 ساده

1388 20/2 میلیون 20,200,000 بیشتر

پراید 132 SE

1391 25 میلیون 25,000,000 بیشتر

پراید 132 EX

1389 22/6 میلیون 22,600,000 بیشتر

پراید 132 EX

1390 23/6 میلیون 23,600,000 بیشتر

پراید 132 EX

1391 24/5 میلیون 24,500,000 بیشتر

پراید 132 SE

1392 26 میلیون 26,000,000 بیشتر

پراید 132 EX

1392 25/3 میلیون 25,300,000 بیشتر

پراید 132 SE

1393 27/8 میلیون 27,800,000 بیشتر

پراید 132 SE

1394 29/2 میلیون 29,200,000 بیشتر

پراید 132 SE

1395 30/8 میلیون 30,800,000 بیشتر