Loading

پراید 132 ، پراید 132 صفر و کارکرده ، پراید 132 مدل دست دوم و روز و اقساطی ،

قیمت خودرو پراید 132

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات
پراید 132 ساده

پراید،132،ساده

1389 320 22 میلیون 22,000,000 جزئیات
پراید 132 ساده

پراید،132،ساده

1388 305 هزارکیلومتر 35 میلیون 35,000,000 جزئیات
پراید 132 SX

پراید،132،SX

1389 260 هزارکیلومتر 39/5 میلیون 39,500,000 جزئیات
پراید 132 SE

پراید،132،SE

1398 21 هزارکیلومتر 59/8 میلیون 59,800,000 جزئیات
پراید 132 SX

پراید،132،SX

1388 221 هزارکیلومتر 34/7 میلیون 34,700,000 جزئیات
پراید 132 SE

پراید،132،SE

1396 61 هزارکیلومتر 54 میلیون 54,000,000 جزئیات
پراید 132 SE

پراید،132،SE

1398 63 میلیون 63,000,000 جزئیات
پراید 132 SX

پراید،132،SX

1389 201 هزارکیلومتر 36/2 میلیون 36,200,000 جزئیات
پراید 132 SX

پراید،132،SX

1390 181 هزارکیلومتر 38/1 میلیون 38,100,000 جزئیات
پراید 132 SX

پراید،132،SX

1391 161 هزارکیلومتر 40/1 میلیون 40,100,000 جزئیات
پراید 132 SL

پراید،132،SL

1389 201 هزارکیلومتر 35/5 میلیون 35,500,000 جزئیات
پراید 132 SL

پراید،132،SL

1390 181 هزارکیلومتر 37/3 میلیون 37,300,000 جزئیات
پراید 132 SL

پراید،132،SL

1391 161 هزارکیلومتر 39/3 میلیون 39,300,000 جزئیات
پراید 132 ساده

پراید،132،ساده

1389 201 هزارکیلومتر 34 میلیون 34,000,000 جزئیات
پراید 132 ساده

پراید،132،ساده

1388 221 هزارکیلومتر 32/7 میلیون 32,700,000 جزئیات
پراید 132 SE

پراید،132،SE

1391 161 هزارکیلومتر 41/7 میلیون 41,700,000 جزئیات
پراید 132 EX

پراید،132،EX

1389 201 هزارکیلومتر 36/9 میلیون 36,900,000 جزئیات
پراید 132 EX

پراید،132،EX

1390 181 هزارکیلومتر 38/9 میلیون 38,900,000 جزئیات
پراید 132 EX

پراید،132،EX

1391 161 هزارکیلومتر 40/9 میلیون 40,900,000 جزئیات
پراید 132 SE

پراید،132،SE

1392 141 هزارکیلومتر 43/9 میلیون 43,900,000 جزئیات
پراید 132 EX

پراید،132،EX

1392 141 هزارکیلومتر 43/1 میلیون 43,100,000 جزئیات
پراید 132 SE

پراید،132،SE

1393 121 هزارکیلومتر 46/3 میلیون 46,300,000 جزئیات
پراید 132 SE

پراید،132،SE

1394 101 هزارکیلومتر 48/7 میلیون 48,700,000 جزئیات
پراید 132 SE

پراید،132،SE

1395 81 هزارکیلومتر 51/3 میلیون 51,300,000 جزئیات
پراید 132 SE

پراید،132،SE

1397 41 هزارکیلومتر 56/8 میلیون 56,800,000 جزئیات
پراید 132 ساده

پراید،132،ساده

1386 261 هزارکیلومتر 30/1 میلیون 30,100,000 جزئیات
پراید 132 ساده

پراید،132،ساده

1387 241 هزارکیلومتر 31/4 میلیون 31,400,000 جزئیات

موردی وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

Loading

مطالب مرتبط با خودرو پراید 132

ارتباط باکارشناس