قیمت سمند X7 صفر ، قیمت سمند X7 کارکرده ، قیمت سمند X7 95 ، قیمت سمند X7 مدل ، قیمت سمند X7 دست دوم ، قیمت سمند X7 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

سمند X7

1382 25/8 میلیون 25,800,000 بیشتر

سمند X7

1382 25 میلیون 25,000,000 بیشتر

سمند X7

1387 35/6 میلیون 35,600,000 بیشتر

سمند X7

1385 26 میلیون 26,000,000 بیشتر

سمند X7

1382 25/2 میلیون 25,200,000 بیشتر

سمند X7

1381 23/2 میلیون 23,200,000 بیشتر

سمند X7

1383 27/3 میلیون 27,300,000 بیشتر

سمند X7

1384 29/4 میلیون 29,400,000 بیشتر

سمند X7

1385 31/4 میلیون 31,400,000 بیشتر

سمند X7

1386 33/5 میلیون 33,500,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

این خودرو ها صرفا جهت اطلاع شما از قیمت ها درج شده اند. برای خرید خودروهای مشابه به آگهی های خودرو بروید.