Loading

سمند X7 ، صفر و کارکرده ، مدل سال، دست دوم و روز و اقساطی ،samand ایکس 7 ،

قیمت خودرو سمند X7

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات
سمند X7

سمند،X7

1387 251 هزارکیلومتر 74 میلیون 74,000,000 جزئیات
سمند X7

سمند،X7

1388 231 هزارکیلومتر 79/5 میلیون 79,500,000 جزئیات
سمند X7

سمند،X7

1382 351 هزارکیلومتر 57/2 میلیون 57,200,000 جزئیات
سمند X7

سمند،X7

1381 371 هزارکیلومتر 54/4 میلیون 54,400,000 جزئیات
سمند X7

سمند،X7

1383 331 هزارکیلومتر 60/2 میلیون 60,200,000 جزئیات
سمند X7

سمند،X7

1384 311 هزارکیلومتر 63/4 میلیون 63,400,000 جزئیات
سمند X7

سمند،X7

1385 291 هزارکیلومتر 66/7 میلیون 66,700,000 جزئیات
سمند X7

سمند،X7

1386 271 هزارکیلومتر 70/3 میلیون 70,300,000 جزئیات

موردی وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

Loading

مطالب مرتبط با خودرو سمند X7

ارتباط باکارشناس