Loading

ساینا SX ، صفر و کارکرده ، مدل سال، دست دوم و روز و اقساطی ،SAINA اس ایکس ،

قیمت خودرو ساینا SX

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات
ساینا SX

ساینا،SX

1395 91 هزارکیلومتر 111/4 میلیون 111,400,000 جزئیات

موردی وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

Loading

مطالب مرتبط با خودرو ساینا SX

ارتباط باکارشناس