Loading

ساینا SX ، ساینا SX صفر و کارکرده ، ساینا SX مدل دست دوم و روز و اقساطی ،

قیمت خودرو ساینا SX

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات
ساینا SX

ساینا،SX

1395 81 هزارکیلومتر 64/9 میلیون 64,900,000 جزئیات

موردی وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

Loading
ارتباط باکارشناس