قیمت دنا

، صفر و کارکرده ،dena ،مدل سال خودرو، دست دوم و روز و اقساطی،دنا محصولات ایران خودرو

قیمت روز خودرو، قیمت خودرو کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی،امروز
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو آخرین بروزرسانی توضیحات
دنا معمولی تیپ 1 مدل 1397

دنا،معمولی،تیپ 1

97 58 هزارکیلومتر 210/8 میلیون 210,800,000 جزئیات
دنا معمولی تیپ 1 مدل 1398

دنا،معمولی،تیپ 1

98 38 هزارکیلومتر 221/9 میلیون 221,900,000 جزئیات
دنا معمولی تیپ 2 مدل 1393

دنا،معمولی،تیپ 2

93 138 هزارکیلومتر 175/2 میلیون 175,200,000 جزئیات
دنا معمولی تیپ 2 مدل 1394

دنا،معمولی،تیپ 2

94 118 هزارکیلومتر 184/4 میلیون 184,400,000 جزئیات
دنا معمولی تیپ 2 مدل 1395

دنا،معمولی،تیپ 2

95 98 هزارکیلومتر 194/1 میلیون 194,100,000 جزئیات
دنا معمولی تیپ 2 مدل 1396

دنا،معمولی،تیپ 2

96 78 هزارکیلومتر 204/3 میلیون 204,300,000 جزئیات
دنا معمولی تیپ 2 مدل 1397

دنا،معمولی،تیپ 2

97 58 هزارکیلومتر 215/1 میلیون 215,100,000 جزئیات
دنا معمولی تیپ 2 مدل 1398

دنا،معمولی،تیپ 2

98 38 هزارکیلومتر 226/4 میلیون 226,400,000 جزئیات
دنا معمولی تیپ 2 مدل 1399

دنا،معمولی،تیپ 2

99 250 میلیون 250,000,000 جزئیات
دنا پلاس  تیپ 2 مدل 1396

دنا،پلاس ،تیپ 2

96 78 هزارکیلومتر 250/9 میلیون 250,900,000 جزئیات
دنا پلاس  تیپ 2 مدل 1397

دنا،پلاس ،تیپ 2

97 58 هزارکیلومتر 262 میلیون 262,000,000 جزئیات
دنا پلاس  تیپ 2 مدل 1398

دنا،پلاس ،تیپ 2

98 38 هزارکیلومتر 276/6 میلیون 276,600,000 جزئیات
دنا پلاس  تیپ 2 مدل 1399

دنا،پلاس ،تیپ 2

99 288 میلیون 288,000,000 جزئیات
دنا پلاس  تیپ 1 مدل 1397

دنا،پلاس ،تیپ 1

97 58 هزارکیلومتر 243 میلیون 243,000,000 جزئیات
دنا پلاس  تیپ 1 مدل 1398

دنا،پلاس ،تیپ 1

98 38 هزارکیلومتر 258/5 میلیون 258,500,000 جزئیات
دنا پلاس توربو تیپ 2 مدل 1396

دنا،پلاس توربو،تیپ 2

96 78 هزارکیلومتر 280/5 میلیون 280,500,000 جزئیات
دنا پلاس توربو تیپ 2 مدل 1397

دنا،پلاس توربو،تیپ 2

97 58 هزارکیلومتر 295/3 میلیون 295,300,000 جزئیات
دنا پلاس توربو تیپ 2 مدل 1398

دنا،پلاس توربو،تیپ 2

98 38 هزارکیلومتر 310/8 میلیون 310,800,000 جزئیات
دنا پلاس توربو تیپ 2 مدل 1399

دنا،پلاس توربو،تیپ 2

99 340 میلیون 340,000,000 جزئیات
دنا پلاس توربو تیپ 1 مدل 1397

دنا،پلاس توربو،تیپ 1

97 58 هزارکیلومتر 276/1 میلیون 276,100,000 جزئیات
دنا پلاس توربو تیپ 1 مدل 1398

دنا،پلاس توربو،تیپ 1

98 38 هزارکیلومتر 290/6 میلیون 290,600,000 جزئیات
دنا پلاس توربو اتوماتیک مدل 1399

دنا،پلاس توربو اتوماتیک

99 405 میلیون 405,000,000 جزئیات

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.در بخش قیمت گذاری خودرو ،خودروهای رنگ شده،دور رنگ،تمام رنگ،داری قطعات تعویضی رنگ دار و استوک و شاسی خوردگی و جوشکاری از قیمت حداقل تا حداکثر و در مدل های مختلف قیمت گذاری می شود

Loading

مطالب مرتبط با خودرو دنا