قیمت جک جی 5 صفر ، قیمت جک جی 5 کارکرده ، قیمت جک جی 5 95 ، قیمت جک جی 5 مدل ، قیمت جک جی 5 دست دوم ، قیمت جک جی 5 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

جک جی 5 1500

1396 112 میلیون 112,000,000 بیشتر

جک جی 5 1500

1392 87 میلیون 87,000,000 بیشتر

جک جی 5 1500

1393 93 میلیون 93,000,000 بیشتر

جک جی 5 1500

1394 99 میلیون 99,000,000 بیشتر

جک جی 5 1800

1397 143 میلیون 143,000,000 بیشتر

جک جی 5 1800

1395 123 میلیون 123,000,000 بیشتر

جک جی 5 1800

1394 113 میلیون 113,000,000 بیشتر

جک جی 5 1800

1393 103 میلیون 103,000,000 بیشتر

جک جی 5 1800

1392 95 میلیون 95,000,000 بیشتر

جک جی 5 1800

1396 133 میلیون 133,000,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

این خودرو ها صرفا جهت اطلاع شما از قیمت ها درج شده اند. برای خرید خودروهای مشابه به آگهی های خودرو بروید.