Loading

بسترن B50F ، صفر و کارکرده ، مدل سال، دست دوم و روز و اقساطی ،Besturn بی 50 اف ،

قیمت خودرو بسترن B50F

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات
بسترن B50F

بسترن،B50F

1396 71 هزارکیلومتر 439/4 میلیون 439,400,000 جزئیات
بسترن B50F

بسترن،B50F

1394 111 هزارکیلومتر 380 میلیون 380,000,000 جزئیات
بسترن B50F

بسترن،B50F

1395 91 هزارکیلومتر 408/6 میلیون 408,600,000 جزئیات
بسترن B50F

بسترن،B50F

1393 131 هزارکیلومتر 353/4 میلیون 353,400,000 جزئیات

موردی وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

Loading

مطالب مرتبط با خودرو بسترن B50F

ارتباط باکارشناس