Loading

بسترن B50F ، بسترن B50F صفر و کارکرده ، بسترن B50F مدل دست دوم و روز و اقساطی ،

قیمت خودرو بسترن B50F

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات
بسترن B50F

بسترن،B50F

1396 61 هزارکیلومتر 235/1 میلیون 235,100,000 جزئیات
بسترن B50F

بسترن،B50F

1394 101 هزارکیلومتر 212/2 میلیون 212,200,000 جزئیات
بسترن B50F

بسترن،B50F

1395 81 هزارکیلومتر 223/4 میلیون 223,400,000 جزئیات
بسترن B50F

بسترن،B50F

1393 121 هزارکیلومتر 201/6 میلیون 201,600,000 جزئیات

موردی وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

Loading

مطالب مرتبط با خودرو بسترن B50F

ارتباط باکارشناس