جستجوی قیمت خودرو

قیمت بسترن B50F صفر ، قیمت بسترن B50F کارکرده ، قیمت بسترن B50F 95 ، قیمت بسترن B50F مدل ، قیمت بسترن B50F دست دوم ، قیمت بسترن B50F نو .

این خودرو ها صرفا جهت اطلاع شما از قیمت ها درج شده اند. برای خرید خوردوهای مشابه به آگهی های خودرو بروید.

نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

بسترن B50F

1396 138 میلیون 138,000,000 بیشتر

بسترن B50F

1396 147 میلیون 147,000,000 بیشتر

بسترن B50F

1394 125 میلیون 125,000,000 بیشتر

بسترن B50F

1395 133 میلیون 133,000,000 بیشتر

بسترن B50F

1393 120 میلیون 120,000,000 بیشتر