قیمت بسترن B50F

- صفر و کارکرده -Besturn بی 50 اف -مدل سال خودرو- دست دوم و روز و اقساطی-بسترن B50F -قیمت محصولات گروه بهمن

قیمت روز خودرو، قیمت خودرو کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی،امروز
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو آخرین بروزرسانی توضیحات
بسترن B50F مدل 1393

بسترن،B50F

93 138 هزارکیلومتر 318/7 میلیون قیمت
بسترن B50F مدل 1394

بسترن،B50F

94 118 هزارکیلومتر 342/6 میلیون قیمت
بسترن B50F مدل 1395

بسترن،B50F

95 98 هزارکیلومتر 372/4 میلیون قیمت
بسترن B50F مدل 1396

بسترن،B50F

96 78 هزارکیلومتر 404/8 میلیون قیمت

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.در بخش قیمت گذاری خودرو ،قیمت روز خودروهای رنگ شده-دور رنگ-تمام رنگ-داری قطعات تعویضی رنگ دار و استوک و شاسی خوردگی و جوشکاری از قیمت حداقل تا حداکثر براساس افزایش قیمت یا کاهش قیمت خودرو و در مدل های مختلف صفر و کارکرده قیمت گذاری می شود

Loading

مطالب مرتبط با خودرو بسترن B50F