Loading

بسترن B50F ، صفر و کارکرده ، مدل سال، دست دوم و روز و اقساطی ،Besturn ،

قیمت خودرو بسترن B50F

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات
بسترن B50F

بسترن،B50F

1394 110 هزارکیلومتر 218/8 میلیون 218,800,000 جزئیات
بسترن B50F

بسترن،B50F

1394 100 218 میلیون 218,000,000 جزئیات
بسترن B50F

بسترن،B50F

1394 74 هزارکیلومتر 210 میلیون 210,000,000 جزئیات
بسترن B50F

بسترن،B50F

1394 880 هزارکیلومتر 210 میلیون 210,000,000 جزئیات
بسترن B50F

بسترن،B50F

1395 112 هزارکیلومتر 224 میلیون 224,000,000 جزئیات
بسترن B50F

بسترن،B50F

1396 61 هزارکیلومتر 242/4 میلیون 242,400,000 جزئیات
بسترن B50F

بسترن،B50F

1394 101 هزارکیلومتر 218/8 میلیون 218,800,000 جزئیات
بسترن B50F

بسترن،B50F

1395 81 هزارکیلومتر 230/3 میلیون 230,300,000 جزئیات
بسترن B50F

بسترن،B50F

1393 121 هزارکیلومتر 207/9 میلیون 207,900,000 جزئیات

موردی وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

Loading

مطالب مرتبط با خودرو بسترن B50F

ارتباط باکارشناس