مشخصات ارسالی شما بعد از بررسی کارشناسان سایت کاراپ و محاسبه قیمت خودرو مورد نظر ، تعیین قیمت شده و برای شما ارسال می گردد.لذا برای هرچه دقیق تر شدن کارشناسی قیمت خودرو ، مشخصات دقیق تری ارسال کنید.
  • جهت کارشناسی قیمت خودروی شما چنانچه برگه کارشناسی رنگ یا برگه کارشناسی فنی دارید به عنوان عکس ضمیمه نمایید
  • تصاویر از نماهای مختلف خودرو در تعیین دقیق قیمت آن ارتباط مستقیم دارد

  • هر چه اطلاعات وارد شده توسط شما دقیق تر باشد نتیجه کارشناسی قیمت دقیق تر خواهد بود


چنانچه گزینه ای را انتخاب نکنید خودروی شما بی رنگ در نظر گرفته می شود
بدون رنگ
رنگ و آبرنگ دارد
قسمتی از درب
قسمتی از گلگیر
قسمتی از کاپوت
قسمتی از درب صندوق
یک گلگیر
دوگلگیر
سه گلگیر
چهار گلگیر
یک درب
دو درب
سه درب
چهار درب
سقف
کاپوت
درب صندوق
کلاف /پایه
چند کف دست
یک کف دست
سرقلم و خشگیری دارد
اسید پاشی دارد
آفتاب سوختگی دارد
بدنه چپ
بدنه راست
دور رنگ غیر از سقف
تمام رنگ
تمام رنگ و چپی
چپی
نصف اتاق تعویض می باشد
اتاق تعویض می باشد
نامشخص