قیمت گذاری رایگان خودرو

مشخصات ارسالی شما بعد از بررسی کارشناسان سایت کاراپ و محاسبه قیمت خودرو مورد نظر ، تعیین قیمت شده و برای شما ارسال می گردد.لذا برای هرچه دقیق تر شدن قیمت خودرو به صورت اینترنتی وزیر نظر کارشناس، مشخصات دقیق تری ارسال کنید.

  • جهت قیمت گذاری خودروی شما چنانچه برگه کارشناسی رنگ یا برگه کارشناسی فنی دارید به عنوان عکس ضمیمه نمایید
  • تصاویر از نماهای مختلف خودرو در تعیین دقیق قیمت آن ارتباط مستقیم دارد
loading
  • هر چه اطلاعات وارد شده توسط شما دقیق تر باشد نتیجه قیمت گذاری خودرو دقیق تر خواهد بود


چنانچه گزینه ای را انتخاب نکنید خودرو شما بدون رنگ در نظر گرفته می شود
بدون رنگ
رنگ و آبرنگ دارد
قسمتی از درب
قسمتی از گلگیر
قسمتی از کاپوت
قسمتی از درب صندوق
یک گلگیر
دوگلگیر
سه گلگیر
چهار گلگیر
یک درب
دو درب
سه درب
چهار درب
سقف
کاپوت
درب صندوق
کلاف /پایه
چند کف دست
یک کف دست
سرقلم و خشگیری دارد
اسید پاشی دارد
آفتاب سوختگی دارد
بدنه چپ
بدنه راست
دور رنگ غیر از سقف
تمام رنگ
تمام رنگ و چپی
چپی
نصف اتاق تعویض می باشد
اتاق تعویض می باشد
نامشخص
تبصره های قیمت گذاری خودرو کاراپ :

  • خودرو شما دقیقا بر اساس اطلاعاتی که از طریق فرم قیمت گذاری خودرو کاراپ ارسال کردید قیمت گذاری شده است، بنابراین هر چه اطلاعات شما کاملتر و دقیقتر وارد شود قیمت خودرو شما دقیق تر خواهد بود.
  • وضعیت خوردگی قسمتی از بدنه مثلا سقف و گلگیر و یا درب را انتخاب نکنید قیمت گذاری با فرض این است که در این قسمت از بدنه خودرو شما هیچ آسیب دیدگی و یا گریسی و یا تصادفی وجود نداشته است.
  • خوردگی سینی وشاسی را انتخاب نمی کنید خودرو شما با شاسی سالم قیمت گذاری می شود.
  • وضعیت فنی ، وضعیت لاستیک ،کارکرد خودرو ،... دقیقا به همین صورت عمل می شود.
  • قیمت گذاری خودرو شما کارکرد، وضعیت رنگ و وضعیت شاسی و فنی خودرو و بیمه و تخفیف بیمه و وضعیت لاستیک و وضعیت خوردگی های بدنه و... ارتباط کاملا مستقیمی دارند.
  • در قیمت گذاری ماشین و فی خودرو،کارشناسی رنگ خودرو و تشخیص رنگ خودرو اهمیت بالایی دارد
  • محاسبه و کارشناسی قیمت خودرو


برای دریافت قیمت هر خودرویی از سایت کاراپ قسمت ثبت قیمت گذاری خودرو استفاده نمایید ، کارشناسان واحد قیمت گذاری دقیقترین قیمت را به شما از طریق پیامک ارسال خواهند کرد با تشکر