کارشناسی رایگان قیمت خودرو

مشخصات ارسالی شما بعد از بررسی کارشناسان سایت کاراپ و محاسبه قیمت خودرو مورد نظر ، تعیین قیمت شده و برای شما ارسال می گردد.لذا برای هرچه دقیق تر شدن کارشناسی قیمت خودرو به صورت اینترنتی، مشخصات دقیق تری ارسال کنید.


  • جهت کارشناسی قیمت خودروی شما چنانچه برگه کارشناسی رنگ یا برگه کارشناسی فنی دارید به عنوان عکس ضمیمه نمایید
  • تصاویر از نماهای مختلف خودرو در تعیین دقیق قیمت آن ارتباط مستقیم دارد
  • هر چه اطلاعات وارد شده توسط شما دقیق تر باشد نتیجه کارشناسی قیمت دقیق تر خواهد بود
چنانچه گزینه ای را انتخاب نکنید خودروی شما بی رنگ در نظر گرفته می شود
بدون رنگ
رنگ و آبرنگ دارد
قسمتی از درب
قسمتی از گلگیر
قسمتی از کاپوت
قسمتی از درب صندوق
یک گلگیر
دوگلگیر
سه گلگیر
چهار گلگیر
یک درب
دو درب
سه درب
چهار درب
سقف
کاپوت
درب صندوق
کلاف /پایه
چند کف دست
یک کف دست
سرقلم و خشگیری دارد
اسید پاشی دارد
آفتاب سوختگی دارد
بدنه چپ
بدنه راست
دور رنگ غیر از سقف
تمام رنگ
تمام رنگ و چپی
چپی
نصف اتاق تعویض می باشد
اتاق تعویض می باشد
نامشخص


تبصره های کارشناسی قیمت خودرو کاراپ :

  • خودرو شما دقیقا بر اساس اطلاعاتی که از طریق فرم کارشناسی قیمت خودرو کاراپ ارسال کردید قیمت گذاری شده است، بنابراین هر چه اطلاعات شما کاملتر و دقیقتر وارد شود قیمت خودرو شما دقیق تر خواهد بود.
  • وضعیت خوردگی قسمتی از بدنه مثلا سقف و گلگیر و یا درب را انتخاب نکنید قیمت گذاری با فرض این است که در این قسمت از بدنه خودرو شما هیچ آسیب دیدگی و یا گریسی و یا تصادفی وجود نداشته است.
  • خوردگی سینی وشاسی را انتخاب نمی کنید خودرو شما با شاسی سالم قیمت گذاری می شود.
  • وضعیت فنی ، وضعیت لاستیک ،کارکرد خودرو ،... دقیقا به همین صورت عمل می شود.
  • قیمت گذاری خودرو شما کارکرد، وضعیت رنگ و وضعیت شاسی و فنی خودرو و بیمه و تخفیف بیمه و وضعیت لاستیک و وضعیت خوردگی های بدنه و... ارتباط کاملا مستقیمی دارند.
  • در کارشناسی ماشین و فی خودرو،کارشناسی رنگ خودرو و تشخیص رنگ خودرو اهمیت بالایی دارد

برای دریافت قیمت هر خودررویی از سایت کاراپ قسمت ثبت کارشناسی قیمت خودرو استفاده نمایید اونجا کارشناسان واحد قیمت گذاری دقیقترین قیمت رو به شما از طریق پیامک ارسال خواهند کرد با تشکر