این خودرو غیر قابل فروش می باشد. برای خرید خودروهای مشابه به بروید.

نیسان ایکس تریل مدل 2017 230192

ما کارشناس قیمت خودرو و مشاور شما هستیم

سایر کارشناسی های قیمت
خودروهای فروشی مشابه
نیسان ایکس تریل مدل 2015
دو هفته پیش
تبریز / قیمت: 450,000,000
نیسان ایکس تریل مدل 2015
سه هفته پیش
کیش / قیمت: 230,000,000
ثبت رایگان آگهی کارشناسی رایگان خودرو