نیسان ایکس تریل صفر ، نیسان ایکس تریل کارکرده ، نیسان ایکس تریل 95 ، نیسان ایکس تریل مدل ، نیسان ایکس تریل دست دوم ، نیسان ایکس تریل نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

نیسان،ایکس تریل

2016 600/7 میلیون 600,700,000 بیشتر

نیسان،ایکس تریل

2017 750 میلیون 750,000,000 بیشتر

نیسان،ایکس تریل

2018 880 میلیون 880,000,000 بیشتر

نیسان،ایکس تریل

2017 667/5 میلیون 667,500,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.