قیمت نیسان ایکس تریل

- صفر و کارکرده -Nissan -مدل سال خودرو- دست دوم و روز و اقساطی-نیسان ایکس تریل

قیمت روز خودرو، قیمت خودرو کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی،امروز
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو آخرین بروزرسانی توضیحات
نیسان ایکس تریل مدل 2016

نیسان،ایکس تریل

2016 76 هزارکیلومتر 1,287 میلیارد 1,287,000,000 قیمت
نیسان ایکس تریل مدل 2017

نیسان،ایکس تریل

2017 61 هزارکیلومتر 1,430 میلیارد 1,430,000,000 قیمت
نیسان ایکس تریل مدل 2018

نیسان،ایکس تریل

2018 46 هزارکیلومتر 1,744 میلیارد 1,744,000,000 قیمت
نیسان ایکس تریل مدل 2018

نیسان،ایکس تریل

2018 2,180 میلیارد 2,180,000,000 قیمت

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.در بخش قیمت گذاری خودرو ،قیمت روز خودروهای رنگ شده-دور رنگ-تمام رنگ-داری قطعات تعویضی رنگ دار و استوک و شاسی خوردگی و جوشکاری از قیمت حداقل تا حداکثر براساس افزایش قیمت یا کاهش قیمت خودرو و در مدل های مختلف صفر و کارکرده قیمت گذاری می شود

Loading