Loading

نیسان ایکس تریل ، نیسان ایکس تریل صفر و کارکرده ، نیسان ایکس تریل مدل دست دوم و روز و اقساطی ،

قیمت خودرو نیسان ایکس تریل

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات
نیسان ایکس تریل

نیسان،ایکس تریل

2018 33 هزارکیلومتر 1,003/5 میلیارد 1,003,500,000 جزئیات
نیسان ایکس تریل

نیسان،ایکس تریل

2016 63 هزارکیلومتر 712/8 میلیون 712,800,000 جزئیات
نیسان ایکس تریل

نیسان،ایکس تریل

2017 880 میلیون 880,000,000 جزئیات
نیسان ایکس تریل

نیسان،ایکس تریل

2018 1,115 میلیارد 1,115,000,000 جزئیات
نیسان ایکس تریل

نیسان،ایکس تریل

2017 48 هزارکیلومتر 792 میلیون 792,000,000 جزئیات

موردی وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

Loading
ارتباط باکارشناس