نیسان ایکس تریل صفر ، نیسان ایکس تریل کارکرده ، نیسان ایکس تریل 95 ، نیسان ایکس تریل مدل ، نیسان ایکس تریل دست دوم ، نیسان ایکس تریل نو .

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.