قیمت نیسان ایکس تریل صفر ، قیمت نیسان ایکس تریل کارکرده ، قیمت نیسان ایکس تریل 95 ، قیمت نیسان ایکس تریل مدل ، قیمت نیسان ایکس تریل دست دوم ، قیمت نیسان ایکس تریل نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

نیسان ایکس تریل

2016 745/9 میلیون 745,900,000 بیشتر

نیسان ایکس تریل

2016 745/9 میلیون 745,900,000 بیشتر

نیسان ایکس تریل

2017 840 میلیون 840,000,000 بیشتر

نیسان ایکس تریل

2018 960 میلیون 960,000,000 بیشتر

نیسان ایکس تریل

2017 794/4 میلیون 794,400,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.