دانگ فنگ H30CROSS مدل 1396

قیمت این خودرو صرفا جهت اطلاع شما از قیمتها درج شده است. برای خرید خودرو به بخش آگهی خودرو دانگ فنگ بروید.

شما می توانید در سایت کاراپ جهت اطلاع از قیمت خودرو خود و یا هر خودرویی که قصد خرید آن را دارید از قسمت قیمت گذاری خودرو مشخصات خودرو خود را وارد نمایید تا کارشناسان کاراپ دقیق ترین قیمت را از طریق پیامک برای شما ارسال نمایند.

خودروهای آگهی شده از این برند
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

دانگ فنگ H30CROSS

1396 توافقی تلفن ...

دانگ فنگ H30CROSS

1396 توافقی تلفن ...

دانگ فنگ H30CROSS

1397 180 میلیون 180,000,000 تلفن ...

دانگ فنگ H30CROSS

1396 توافقی تلفن ...

دانگ فنگ H30CROSS

1397 توافقی تلفن ...

دانگ فنگ H30CROSS

1396 175 میلیون 175,000,000 تلفن ...

دانگ فنگ H30CROSS

1396 توافقی تلفن ...

دانگ فنگ H30CROSS

1397 188 میلیون 188,000,000 تلفن ...
بررسی مشخصات دانگ فنگ H30CROSS