دنا معمولی تیپ 2 مدل 1393

قیمت این خودرو صرفا جهت اطلاع شما از قیمتها درج شده است. برای خرید خودرو به بخش آگهی خودرو دنا بروید.

شما می توانید در سایت کاراپ جهت اطلاع از قیمت خودرو خود و یا هر خودرویی که قصد خرید آن را دارید از قسمت قیمت گذاری خودرو مشخصات خودرو خود را وارد نمایید تا کارشناسان کاراپ دقیق ترین قیمت را از طریق پیامک برای شما ارسال نمایند.

خودروهای آگهی شده از این برند
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

دنا معمولی تیپ 1

1398 توافقی تلفن ...

دنا معمولی تیپ 1

1399 192 میلیون 192,000,000 تلفن ...

دنا معمولی تیپ 2

1394 توافقی تلفن ...

دنا معمولی تیپ 2

1396 توافقی تلفن ...

دنا معمولی تیپ 2

1394 110 میلیون 110,000,000 تلفن ...

دنا معمولی تیپ 2

1396 توافقی تلفن ...

دنا معمولی تیپ 2

1395 131 میلیون 131,000,000 تلفن ...

دنا معمولی تیپ 2

1396 152 میلیون 152,000,000 تلفن ...
بررسی مشخصات دنا معمولی