تیبا صندوق دار SX مدل 1398

قیمت این خودرو صرفا جهت اطلاع شما از قیمتها درج شده است. برای خرید خودرو به بخش آگهی خودرو تیبا بروید.

شما می توانید در سایت کاراپ جهت اطلاع از قیمت خودرو خود و یا هر خودرویی که قصد خرید آن را دارید از قسمت قیمت گذاری خودرو مشخصات خودرو خود را وارد نمایید تا کارشناسان کاراپ دقیق ترین قیمت را از طریق پیامک برای شما ارسال نمایند.

خودروهای آگهی شده از این برند
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

تیبا صندوق دار SX

1399 85 میلیون 85,000,000 تلفن ...

تیبا صندوق دار SX

1399 توافقی تلفن ...

تیبا صندوق دار SX

1398 توافقی تلفن ...

تیبا صندوق دار SX

1394 توافقی تلفن ...

تیبا صندوق دار SX

1394 64 میلیون 64,000,000 تلفن ...

تیبا صندوق دار SX

1399 توافقی تلفن ...

تیبا صندوق دار SX

1399 80 میلیون 80,000,000 تلفن ...

تیبا صندوق دار SX

1393 50 میلیون 50,000,000 تلفن ...

تیبا صندوق دار SX

1399 89 میلیون 89,000,000 تلفن ...

تیبا صندوق دار SX

1399 توافقی تلفن ...

تیبا صندوق دار SX

1393 توافقی تلفن ...

تیبا صندوق دار SX

1399 88 میلیون 88,000,000 تلفن ...
بررسی مشخصات تیبا صندوق دار