سمند LX EF7 دوگانه سوز مدل 1399

قیمت این خودرو صرفا جهت اطلاع شما از قیمتها درج شده است. برای خرید خودرو به بخش آگهی خودرو سمند بروید.

شما می توانید در سایت کاراپ جهت اطلاع از قیمت خودرو خود و یا هر خودرویی که قصد خرید آن را دارید از قسمت قیمت گذاری خودرو مشخصات خودرو خود را وارد نمایید تا کارشناسان کاراپ دقیق ترین قیمت را از طریق پیامک برای شما ارسال نمایند.

خودروهای آگهی شده از این برند
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

سمند LX EF7 دوگانه سوز

1396 توافقی تلفن ...

سمند LX EF7 دوگانه سوز

1393 توافقی تلفن ...

سمند LX EF7 دوگانه سوز

1398 159/85 میلیون 159,850,000 تلفن ...

سمند LX EF7 دوگانه سوز

1398 145 میلیون 145,000,000 تلفن ...

سمند LX EF7 دوگانه سوز

1398 147 میلیون 147,000,000 تلفن ...

سمند LX EF7 دوگانه سوز

1397 توافقی تلفن ...

سمند LX EF7 دوگانه سوز

1398 150 میلیون 150,000,000 تلفن ...

سمند LX EF7 دوگانه سوز

1390 توافقی تلفن ...

سمند LX EF7 دوگانه سوز

1396 119 میلیون 119,000,000 تلفن ...

سمند LX EF7 دوگانه سوز

1397 127 میلیون 127,000,000 تلفن ...

سمند LX EF7 دوگانه سوز

1393 توافقی تلفن ...

سمند LX EF7 دوگانه سوز

1397 115 میلیون 115,000,000 تلفن ...
بررسی مشخصات سمند LX EF7 دوگانه سوز