تیبا صندوق دار SX مدل 1399

قیمت این خودرو صرفا جهت اطلاع شما از قیمتها درج شده است. برای خرید خودرو به بخش آگهی خودرو تیبا بروید.

شما می توانید در سایت کاراپ جهت اطلاع از قیمت خودرو خود و یا هر خودرویی که قصد خرید آن را دارید از قسمت قیمت گذاری خودرو مشخصات خودرو خود را وارد نمایید تا کارشناسان کاراپ دقیق ترین قیمت را از طریق پیامک برای شما ارسال نمایند.

خودروهای آگهی شده از این برند
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

تیبا صندوق دار SX

1398 1100 میلیون 1,100,000,000 تلفن ...

تیبا صندوق دار SX

1399 توافقی تلفن ...

تیبا صندوق دار SX

1394 77 میلیون 77,000,000 تلفن ...

تیبا صندوق دار SX

1399 100 میلیون 100,000,000 تلفن ...

تیبا صندوق دار SX

1399 98/5 میلیون 98,500,000 تلفن ...

تیبا صندوق دار SX

1399 توافقی تلفن ...

تیبا صندوق دار SX

1399 توافقی تلفن ...

تیبا صندوق دار SX

1399 98 میلیون 98,000,000 تلفن ...

تیبا صندوق دار SX

1397 توافقی تلفن ...

تیبا صندوق دار SX

1398 توافقی تلفن ...

تیبا صندوق دار SX

1399 85 میلیون 85,000,000 تلفن ...

تیبا صندوق دار SX

1398 توافقی تلفن ...
بررسی مشخصات تیبا صندوق دار