تیبا صندوق دار SX مدل 1399

قیمت این خودرو صرفا جهت اطلاع شما از قیمتها درج شده است. برای خرید خودرو به بخش آگهی خودرو تیبا بروید.

شما می توانید در سایت کاراپ جهت اطلاع از قیمت خودرو خود و یا هر خودرویی که قصد خرید آن را دارید از قسمت قیمت گذاری خودرو مشخصات خودرو خود را وارد نمایید تا کارشناسان کاراپ دقیق ترین قیمت را از طریق پیامک برای شما ارسال نمایند.

خودروهای آگهی شده از این برند
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

تیبا صندوق دار

1350 6/3 میلیون 6,300,000 تلفن ...

تیبا صندوق دار

1350 6/5 میلیون 6,500,000 تلفن ...

تیبا صندوق دار SX

1398 79/5 میلیون 79,500,000 تلفن ...

تیبا صندوق دار SX

1391 45 میلیون 45,000,000 تلفن ...

تیبا صندوق دار SX

1398 78 میلیون 78,000,000 تلفن ...

تیبا صندوق دار SX

1399 80 میلیون 80,000,000 تلفن ...

تیبا صندوق دار SX

1398 80 میلیون 80,000,000 تلفن ...

تیبا صندوق دار SX

1390 600 میلیون 600,000,000 تلفن ...

تیبا صندوق دار SX

1392 توافقی تلفن ...

تیبا صندوق دار SX

1391 52 میلیون 52,000,000 تلفن ...

تیبا صندوق دار SX

1397 71 میلیون 71,000,000 تلفن ...

تیبا صندوق دار SX

1399 توافقی تلفن ...
بررسی مشخصات تیبا صندوق دار