Loading

گریت وال وینگل 5 ، صفر و کارکرده ، مدل سال، دست دوم و روز و اقساطی ،GreatWall ،

قیمت خودرو گریت وال وینگل 5

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات
گریت وال وینگل 5 دو کابین

گریت وال،وینگل 5،دو کابین

1394 111 هزارکیلومتر 348/7 میلیون 348,700,000 جزئیات
گریت وال وینگل 5 دو کابین

گریت وال،وینگل 5،دو کابین

1395 91 هزارکیلومتر 371 میلیون 371,000,000 جزئیات
گریت وال وینگل 5 دو کابین

گریت وال،وینگل 5،دو کابین

1396 71 هزارکیلومتر 394/7 میلیون 394,700,000 جزئیات
گریت وال وینگل 5 تک کابین

گریت وال،وینگل 5،تک کابین

1396 71 هزارکیلومتر 384/7 میلیون 384,700,000 جزئیات
گریت وال وینگل 5 تک کابین

گریت وال،وینگل 5،تک کابین

1394 111 هزارکیلومتر 338/7 میلیون 338,700,000 جزئیات
گریت وال وینگل 5 تک کابین

گریت وال،وینگل 5،تک کابین

1395 91 هزارکیلومتر 361 میلیون 361,000,000 جزئیات

موردی وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

Loading
ارتباط باکارشناس