گریت وال هاوال H6 مونتاژ صفر ، گریت وال هاوال H6 مونتاژ کارکرده ، گریت وال هاوال H6 مونتاژ 95 ، گریت وال هاوال H6 مونتاژ مدل ، گریت وال هاوال H6 مونتاژ دست دوم ، گریت وال هاوال H6 مونتاژ نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

گریت وال،هاوال H6 مونتاژ

1396 196/5 میلیون 196,500,000 جزئیات

گریت وال،هاوال H6 مونتاژ

1395 188/1 میلیون 188,100,000 جزئیات

گریت وال،هاوال H6 مونتاژ

1396 202/6 میلیون 202,600,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.