قیمت گریت وال هاوال H6

، صفر و کارکرده ،GreatWall ،مدل سال خودرو، دست دوم و روز و اقساطی،گریت وال هاوال H6

قیمت روز خودرو، قیمت خودرو کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی،امروز
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو آخرین بروزرسانی توضیحات
گریت وال هاوال H6 مدل 2013

گریت وال،هاوال H6

2013 120 هزارکیلومتر 496/1 میلیون 496,100,000 جزئیات
گریت وال هاوال H6 مدل 2014

گریت وال،هاوال H6

2014 105 هزارکیلومتر 527/8 میلیون 527,800,000 جزئیات
گریت وال هاوال H6 مدل 2015

گریت وال،هاوال H6

2015 90 هزارکیلومتر 561/5 میلیون 561,500,000 جزئیات
گریت وال هاوال H6 مدل 2016

گریت وال،هاوال H6

2016 75 هزارکیلومتر 597/3 میلیون 597,300,000 جزئیات

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.در بخش قیمت گذاری خودرو ،خودروهای رنگ شده،دور رنگ،تمام رنگ،داری قطعات تعویضی رنگ دار و استوک و شاسی خوردگی و جوشکاری از قیمت حداقل تا حداکثر و در مدل های مختلف قیمت گذاری می شود

Loading