کیا کارنیوال صفر ، کیا کارنیوال کارکرده ، کیا کارنیوال 95 ، کیا کارنیوال مدل ، کیا کارنیوال دست دوم ، کیا کارنیوال نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

کیا،کارنیوال

2008 217/7 میلیون 217,700,000 بیشتر

کیا،کارنیوال

2009 236/6 میلیون 236,600,000 بیشتر

کیا،کارنیوال

2010 257/2 میلیون 257,200,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.