کیا کارنیوال صفر ، کیا کارنیوال کارکرده ، کیا کارنیوال 95 ، کیا کارنیوال مدل ، کیا کارنیوال دست دوم ، کیا کارنیوال نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

کیا کارنیوال

2008 221/6 میلیون 221,600,000 بیشتر

کیا کارنیوال

2009 240/8 میلیون 240,800,000 بیشتر

کیا کارنیوال

2010 261/8 میلیون 261,800,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.