کیا کارنیوال صفر ، کیا کارنیوال کارکرده ، کیا کارنیوال 95 ، کیا کارنیوال مدل ، کیا کارنیوال دست دوم ، کیا کارنیوال نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
کیا کارنیوال

کیا،کارنیوال

2008 269 میلیون 269,000,000 جزئیات
کیا کارنیوال

کیا،کارنیوال

2009 292/4 میلیون 292,400,000 جزئیات
کیا کارنیوال

کیا،کارنیوال

2010 317/8 میلیون 317,800,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.