Loading

کیا کادنزا ، صفر و کارکرده ، مدل سال، دست دوم و روز و اقساطی ،KIA Cadenza ،

قیمت خودرو کیا کادنزا

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات
کیا کادنزا

کیا،کادنزا

2011 146 هزارکیلومتر 875/3 میلیون 875,300,000 جزئیات
کیا کادنزا

کیا،کادنزا

2012 131 هزارکیلومتر 962/6 میلیون 962,600,000 جزئیات
کیا کادنزا

کیا،کادنزا

2012 131 هزارکیلومتر 972/6 میلیون 972,600,000 جزئیات
کیا کادنزا

کیا،کادنزا

2013 116 هزارکیلومتر 1,065/6 میلیارد 1,065,600,000 جزئیات
کیا کادنزا

کیا،کادنزا

2014 101 هزارکیلومتر 1,185/7 میلیارد 1,185,700,000 جزئیات
کیا کادنزا

کیا،کادنزا

2014 101 هزارکیلومتر 1,200/7 میلیارد 1,200,700,000 جزئیات
کیا کادنزا

کیا،کادنزا

2011 146 هزارکیلومتر 865/3 میلیون 865,300,000 جزئیات
کیا کادنزا

کیا،کادنزا

2013 116 هزارکیلومتر 1,080/6 میلیارد 1,080,600,000 جزئیات

موردی وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

Loading

مطالب مرتبط با خودرو کیا کادنزا

ارتباط باکارشناس