جستجوی قیمت خودرو

قیمت کیا کادنزا صفر ، قیمت کیا کادنزا کارکرده ، قیمت کیا کادنزا 95 ، قیمت کیا کادنزا مدل ، قیمت کیا کادنزا دست دوم ، قیمت کیا کادنزا نو .

این خودرو ها صرفا جهت اطلاع شما از قیمت ها درج شده اند. برای خرید خوردوهای مشابه به آگهی های خودرو بروید.

نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

کیا کادنزا

2011 325 میلیون 325,000,000 بیشتر

کیا کادنزا

2011 340 میلیون 340,000,000 بیشتر

کیا کادنزا

2012 370 میلیون 370,000,000 بیشتر

کیا کادنزا

2012 382 میلیون 382,000,000 بیشتر

کیا کادنزا

2013 380 میلیون 380,000,000 بیشتر

کیا کادنزا

2013 395 میلیون 395,000,000 بیشتر

کیا کادنزا

2014 465/6 میلیون 465,600,000 بیشتر

کیا کادنزا

2014 469/4 میلیون 469,400,000 بیشتر