قیمت کیا کادنزا

، صفر و کارکرده ،KIA Cadenza ،مدل سال خودرو، دست دوم و روز و اقساطی،کیا کادنزا

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو آخرین بروزرسانی توضیحات
کیا کادنزا مدل 2011

کیا،کادنزا

2011 150 هزارکیلومتر 934 میلیون 934,000,000 جزئیات
کیا کادنزا مدل 2012

کیا،کادنزا

2012 135 هزارکیلومتر 934 میلیون 934,000,000 جزئیات
کیا کادنزا مدل 2012

کیا،کادنزا

2012 135 هزارکیلومتر 1,037/8 میلیارد 1,037,800,000 جزئیات
کیا کادنزا مدل 2013

کیا،کادنزا

2013 120 هزارکیلومتر 1,037/8 میلیارد 1,037,800,000 جزئیات
کیا کادنزا مدل 2014

کیا،کادنزا

2014 105 هزارکیلومتر 1,330/6 میلیارد 1,330,600,000 جزئیات
کیا کادنزا مدل 2014

کیا،کادنزا

2014 105 هزارکیلومتر 1,478/4 میلیارد 1,478,400,000 جزئیات
کیا کادنزا مدل 2011

کیا،کادنزا

2011 150 هزارکیلومتر 850 میلیون 850,000,000 جزئیات
کیا کادنزا مدل 2013

کیا،کادنزا

2013 120 هزارکیلومتر 1,153/2 میلیارد 1,153,200,000 جزئیات

موردی وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.در بخش قیمت گذاری خودرو ،خودروهای رنگ شده،دور رنگ،تمام رنگ،داری قطعات تعویضی رنگ دار و استوک و شاسی خوردگی و جوشکاری نیز قیمت گداری می شود

Loading

مطالب مرتبط با خودرو کیا کادنزا