Loading

کیا پیکانتو ، صفر و کارکرده ، مدل سال، دست دوم و روز و اقساطی ،KIA Picanto ،

قیمت خودرو کیا پیکانتو

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات
کیا پیکانتو

کیا،پیکانتو

2013 116 هزارکیلومتر 338/1 میلیون 338,100,000 جزئیات
کیا پیکانتو

کیا،پیکانتو

2012 131 هزارکیلومتر 312/8 میلیون 312,800,000 جزئیات
کیا پیکانتو

کیا،پیکانتو

2012 131 هزارکیلومتر 317/8 میلیون 317,800,000 جزئیات
کیا پیکانتو

کیا،پیکانتو

2017 56 هزارکیلومتر 443/3 میلیون 443,300,000 جزئیات
کیا پیکانتو

کیا،پیکانتو

2016 71 هزارکیلومتر 419/5 میلیون 419,500,000 جزئیات
کیا پیکانتو

کیا،پیکانتو

2016 71 هزارکیلومتر 424/5 میلیون 424,500,000 جزئیات
کیا پیکانتو

کیا،پیکانتو

2015 86 هزارکیلومتر 391 میلیون 391,000,000 جزئیات
کیا پیکانتو

کیا،پیکانتو

2015 86 هزارکیلومتر 386 میلیون 386,000,000 جزئیات
کیا پیکانتو

کیا،پیکانتو

2014 101 هزارکیلومتر 359/7 میلیون 359,700,000 جزئیات
کیا پیکانتو

کیا،پیکانتو

2013 116 هزارکیلومتر 333/1 میلیون 333,100,000 جزئیات

موردی وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

Loading

مطالب مرتبط با خودرو کیا پیکانتو

ارتباط باکارشناس