قیمت کیا پیکانتو

، صفر و کارکرده ،KIA Picanto ،مدل سال خودرو، دست دوم و روز و اقساطی،کیا پیکانتو

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو آخرین بروزرسانی توضیحات
کیا پیکانتو مدل 2012

کیا،پیکانتو

2012 135 هزارکیلومتر 317/7 میلیون 317,700,000 جزئیات
کیا پیکانتو مدل 2017

کیا،پیکانتو

2017 60 هزارکیلومتر 498/2 میلیون 498,200,000 جزئیات
کیا پیکانتو مدل 2016

کیا،پیکانتو

2016 75 هزارکیلومتر 448/3 میلیون 448,300,000 جزئیات
کیا پیکانتو مدل 2015

کیا،پیکانتو

2015 90 هزارکیلومتر 408 میلیون 408,000,000 جزئیات
کیا پیکانتو مدل 2014

کیا،پیکانتو

2014 105 هزارکیلومتر 375/3 میلیون 375,300,000 جزئیات
کیا پیکانتو مدل 2013

کیا،پیکانتو

2013 120 هزارکیلومتر 345/3 میلیون 345,300,000 جزئیات

موردی وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.در بخش قیمت گذاری خودرو ،خودروهای رنگ شده،دور رنگ،تمام رنگ،داری قطعات تعویضی رنگ دار و استوک و شاسی خوردگی و جوشکاری نیز قیمت گداری می شود

Loading

مطالب مرتبط با خودرو کیا پیکانتو