Loading

کیا سول ، صفر و کارکرده ، مدل سال، دست دوم و روز و اقساطی ، ،

قیمت خودرو کیا سول

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات
کیا سول

کیا،سول

2013 108 هزارکیلومتر 325/6 میلیون 325,600,000 جزئیات
کیا سول

کیا،سول

2012 123 هزارکیلومتر 296/3 میلیون 296,300,000 جزئیات

موردی وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

Loading
ارتباط باکارشناس