قیمت کیا سراتو 2000 صفر ، قیمت کیا سراتو 2000 کارکرده ، قیمت کیا سراتو 2000 95 ، قیمت کیا سراتو 2000 مدل ، قیمت کیا سراتو 2000 دست دوم ، قیمت کیا سراتو 2000 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

کیا سراتو 2000

2010 140 میلیون 140,000,000 بیشتر

کیا سراتو 2000

2009 110 میلیون 110,000,000 بیشتر

کیا سراتو 2000

2016 358 میلیون 358,000,000 بیشتر

کیا سراتو 2000

2010 110 میلیون 110,000,000 بیشتر

کیا سراتو 2000

2011 219/4 میلیون 219,400,000 بیشتر

کیا سراتو 2000

2011 231/2 میلیون 231,200,000 بیشتر

کیا سراتو 2000

2012 255 میلیون 255,000,000 بیشتر

کیا سراتو 2000

2012 243/1 میلیون 243,100,000 بیشتر

کیا سراتو 2000

2013 266/7 میلیون 266,700,000 بیشتر

کیا سراتو 2000

2013 272/6 میلیون 272,600,000 بیشتر

کیا سراتو 2000

2014 314/2 میلیون 314,200,000 بیشتر

کیا سراتو 2000

2014 343/8 میلیون 343,800,000 بیشتر

کیا سراتو 2000

2015 343/8 میلیون 343,800,000 بیشتر

کیا سراتو 2000

2015 367/6 میلیون 367,600,000 بیشتر

کیا سراتو 2000

2016 415 میلیون 415,000,000 بیشتر

کیا سراتو 2000

2016 403/2 میلیون 403,200,000 بیشتر

کیا سراتو 2000

2017 426/9 میلیون 426,900,000 بیشتر

کیا سراتو 2000

2017 421 میلیون 421,000,000 بیشتر

کیا سراتو 2000

2017 460 میلیون 460,000,000 بیشتر

کیا سراتو 2000

2018 486/2 میلیون 486,200,000 بیشتر

کیا سراتو 2000

2018 510 میلیون 510,000,000 بیشتر

کیا سراتو 2000

2017 450/6 میلیون 450,600,000 بیشتر

کیا سراتو 2000

2016 391/3 میلیون 391,300,000 بیشتر

کیا سراتو 2000

2008 142/2 میلیون 142,200,000 بیشتر

کیا سراتو 2000

2008 160 میلیون 160,000,000 بیشتر

کیا سراتو 2000

2008 166 میلیون 166,000,000 بیشتر

کیا سراتو 2000

2009 177/8 میلیون 177,800,000 بیشتر

کیا سراتو 2000

2009 189/7 میلیون 189,700,000 بیشتر

کیا سراتو 2000

2010 207/5 میلیون 207,500,000 بیشتر

کیا سراتو 2000

2010 213/4 میلیون 213,400,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

این خودرو ها صرفا جهت اطلاع شما از قیمت ها درج شده اند. برای خرید خودروهای مشابه به آگهی های خودرو بروید.