قیمت کیا سراتو 2000

، صفر و کارکرده ،KIA Cerato 2000 ،مدل سال خودرو، دست دوم و روز و اقساطی،کیا سراتو 2000

قیمت روز خودرو، قیمت خودرو کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی،امروز
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو آخرین بروزرسانی توضیحات
کیا سراتو 2000 مدل 2008

کیا،سراتو 2000

2008 195 هزارکیلومتر 283/6 میلیون 283,600,000 جزئیات
کیا سراتو 2000 مدل 2008

کیا،سراتو 2000

2008 195 هزارکیلومتر 303/6 میلیون 303,600,000 جزئیات
کیا سراتو 2000 مدل 2009

کیا،سراتو 2000

2009 180 هزارکیلومتر 326/5 میلیون 326,500,000 جزئیات
کیا سراتو 2000 مدل 2010

کیا،سراتو 2000

2010 165 هزارکیلومتر 398/1 میلیون 398,100,000 جزئیات
کیا سراتو 2000 مدل 2011

کیا،سراتو 2000

2011 150 هزارکیلومتر 423/6 میلیون 423,600,000 جزئیات
کیا سراتو 2000 مدل 2012

کیا،سراتو 2000

2012 135 هزارکیلومتر 450/6 میلیون 450,600,000 جزئیات
کیا سراتو 2000 مدل 2013

کیا،سراتو 2000

2013 120 هزارکیلومتر 479/4 میلیون 479,400,000 جزئیات
کیا سراتو 2000 مدل 2014

کیا،سراتو 2000

2014 105 هزارکیلومتر 634/9 میلیون 634,900,000 جزئیات
کیا سراتو 2000 مدل 2015

کیا،سراتو 2000

2015 90 هزارکیلومتر 690/2 میلیون 690,200,000 جزئیات
کیا سراتو 2000 مدل 2016

کیا،سراتو 2000

2016 75 هزارکیلومتر 766/8 میلیون 766,800,000 جزئیات
کیا سراتو 2000 مدل 2016

کیا،سراتو 2000

2016 75 هزارکیلومتر 778/5 میلیون 778,500,000 جزئیات
کیا سراتو 2000 مدل 2016

کیا،سراتو 2000

2016 75 هزارکیلومتر 728/5 میلیون 728,500,000 جزئیات
کیا سراتو 2000 مدل 2017

کیا،سراتو 2000

2017 60 هزارکیلومتر 865 میلیون 865,000,000 جزئیات
کیا سراتو 2000 مدل 2017

کیا،سراتو 2000

2017 60 هزارکیلومتر 809/4 میلیون 809,400,000 جزئیات
کیا سراتو 2000 مدل 2017

کیا،سراتو 2000

2017 60 هزارکیلومتر 852/1 میلیون 852,100,000 جزئیات
کیا سراتو 2000 مدل 2018

کیا،سراتو 2000

2018 1,080 میلیارد 1,080,000,000 جزئیات
کیا سراتو 2000 مدل 2018

کیا،سراتو 2000

2018 45 هزارکیلومتر 961/2 میلیون 961,200,000 جزئیات

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.در بخش قیمت گذاری خودرو ،خودروهای رنگ شده،دور رنگ،تمام رنگ،داری قطعات تعویضی رنگ دار و استوک و شاسی خوردگی و جوشکاری از قیمت حداقل تا حداکثر و در مدل های مختلف قیمت گذاری می شود

Loading

مطالب مرتبط با خودرو کیا سراتو 2000