Loading

کیا سراتو 2000 ، صفر و کارکرده ، مدل سال، دست دوم و روز و اقساطی ،KIA Cerato 2000 ،

قیمت خودرو کیا سراتو 2000

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات
کیا سراتو 2000

کیا،سراتو 2000

2011 146 هزارکیلومتر 413 میلیون 413,000,000 جزئیات
کیا سراتو 2000

کیا،سراتو 2000

2013 116 هزارکیلومتر 467/4 میلیون 467,400,000 جزئیات
کیا سراتو 2000

کیا،سراتو 2000

2014 101 هزارکیلومتر 619/1 میلیون 619,100,000 جزئیات
کیا سراتو 2000

کیا،سراتو 2000

2015 86 هزارکیلومتر 665/6 میلیون 665,600,000 جزئیات
کیا سراتو 2000

کیا،سراتو 2000

2016 71 هزارکیلومتر 715/8 میلیون 715,800,000 جزئیات
کیا سراتو 2000

کیا،سراتو 2000

2016 71 هزارکیلومتر 705 میلیون 705,000,000 جزئیات
کیا سراتو 2000

کیا،سراتو 2000

2017 56 هزارکیلومتر 766/3 میلیون 766,300,000 جزئیات
کیا سراتو 2000

کیا،سراتو 2000

2017 56 هزارکیلومتر 728 میلیون 728,000,000 جزئیات
کیا سراتو 2000

کیا،سراتو 2000

2018 41 هزارکیلومتر 855 میلیون 855,000,000 جزئیات
کیا سراتو 2000

کیا،سراتو 2000

2018 950 میلیون 950,000,000 جزئیات
کیا سراتو 2000

کیا،سراتو 2000

2017 56 هزارکیلومتر 778 میلیون 778,000,000 جزئیات
کیا سراتو 2000

کیا،سراتو 2000

2016 71 هزارکیلومتر 669/8 میلیون 669,800,000 جزئیات
کیا سراتو 2000

کیا،سراتو 2000

2008 191 هزارکیلومتر 296 میلیون 296,000,000 جزئیات
کیا سراتو 2000

کیا،سراتو 2000

2009 176 هزارکیلومتر 318/3 میلیون 318,300,000 جزئیات
کیا سراتو 2000

کیا،سراتو 2000

2010 161 هزارکیلومتر 388/2 میلیون 388,200,000 جزئیات
کیا سراتو 2000

کیا،سراتو 2000

2012 131 هزارکیلومتر 439/3 میلیون 439,300,000 جزئیات
کیا سراتو 2000

کیا،سراتو 2000

2008 191 هزارکیلومتر 276 میلیون 276,000,000 جزئیات

موردی وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

Loading

مطالب مرتبط با خودرو کیا سراتو 2000

ارتباط باکارشناس