جستجوی قیمت خودرو

قیمت کیا سراتو 1600 مونتاژ صفر ، قیمت کیا سراتو 1600 مونتاژ کارکرده ، قیمت کیا سراتو 1600 مونتاژ 95 ، قیمت کیا سراتو 1600 مونتاژ مدل ، قیمت کیا سراتو 1600 مونتاژ دست دوم ، قیمت کیا سراتو 1600 مونتاژ نو .

این خودرو ها صرفا جهت اطلاع شما از قیمت ها درج شده اند. برای خرید خوردوهای مشابه به آگهی های خودرو بروید.

نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

کیا سراتو 1600 مونتاژ معمولی

1394 164/4 میلیون 164,400,000 بیشتر

کیا سراتو 1600 مونتاژ معمولی

1395 170 میلیون 170,000,000 بیشتر

کیا سراتو 1600 مونتاژ معمولی

1396 175/5 میلیون 175,500,000 بیشتر

کیا سراتو 1600 مونتاژ آپشنال

1397 205 میلیون 205,000,000 بیشتر

کیا سراتو 1600 مونتاژ معمولی

1397 184/5 میلیون 184,500,000 بیشتر

کیا سراتو 1600 مونتاژ آپشنال

1397 194 میلیون 194,000,000 بیشتر

کیا سراتو 1600 مونتاژ آپشنال

1396 184/9 میلیون 184,900,000 بیشتر

کیا سراتو 1600 مونتاژ معمولی

1393 160/5 میلیون 160,500,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد