قیمت کیا سراتو 1600 مونتاژ

، صفر و کارکرده ،KIA Cerato 1600 montage ،مدل سال خودرو، دست دوم و روز و اقساطی،کیا سراتو 1600 مونتاژ

قیمت روز خودرو، قیمت خودرو کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی،امروز
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو آخرین بروزرسانی توضیحات
کیا سراتو 1600 مونتاژ معمولی  مدل 1393

کیا،سراتو 1600 مونتاژ،معمولی

93 136 هزارکیلومتر 344/2 میلیون 344,200,000 جزئیات
کیا سراتو 1600 مونتاژ معمولی  مدل 1394

کیا،سراتو 1600 مونتاژ،معمولی

94 116 هزارکیلومتر 370/1 میلیون 370,100,000 جزئیات
کیا سراتو 1600 مونتاژ معمولی  مدل 1395

کیا،سراتو 1600 مونتاژ،معمولی

95 96 هزارکیلومتر 397/9 میلیون 397,900,000 جزئیات
کیا سراتو 1600 مونتاژ معمولی  مدل 1396

کیا،سراتو 1600 مونتاژ،معمولی

96 76 هزارکیلومتر 427/9 میلیون 427,900,000 جزئیات
کیا سراتو 1600 مونتاژ معمولی  مدل 1397

کیا،سراتو 1600 مونتاژ،معمولی

97 56 هزارکیلومتر 460/1 میلیون 460,100,000 جزئیات
کیا سراتو 1600 مونتاژ آپشنال مدل 1396

کیا،سراتو 1600 مونتاژ،آپشنال

96 76 هزارکیلومتر 435/9 میلیون 435,900,000 جزئیات
کیا سراتو 1600 مونتاژ آپشنال مدل 1397

کیا،سراتو 1600 مونتاژ،آپشنال

97 56 هزارکیلومتر 484/3 میلیون 484,300,000 جزئیات

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.در بخش قیمت گذاری خودرو ،خودروهای رنگ شده،دور رنگ،تمام رنگ،داری قطعات تعویضی رنگ دار و استوک و شاسی خوردگی و جوشکاری از قیمت حداقل تا حداکثر و در مدل های مختلف قیمت گذاری می شود

Loading

مطالب مرتبط با خودرو کیا سراتو 1600 مونتاژ