Loading

کیا سراتو 1600 مونتاژ ، صفر و کارکرده ، مدل سال، دست دوم و روز و اقساطی ،KIA Cerato 1600 montage ،

قیمت خودرو کیا سراتو 1600 مونتاژ

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات
کیا سراتو 1600 مونتاژ معمولی

کیا،سراتو 1600 مونتاژ،معمولی

1397 51 هزارکیلومتر 629/9 میلیون 629,900,000 جزئیات
کیا سراتو 1600 مونتاژ آپشنال

کیا،سراتو 1600 مونتاژ،آپشنال

1397 51 هزارکیلومتر 663/1 میلیون 663,100,000 جزئیات
کیا سراتو 1600 مونتاژ آپشنال

کیا،سراتو 1600 مونتاژ،آپشنال

1396 71 هزارکیلومتر 596/7 میلیون 596,700,000 جزئیات
کیا سراتو 1600 مونتاژ معمولی

کیا،سراتو 1600 مونتاژ،معمولی

1393 131 هزارکیلومتر 491/7 میلیون 491,700,000 جزئیات
کیا سراتو 1600 مونتاژ معمولی

کیا،سراتو 1600 مونتاژ،معمولی

1394 111 هزارکیلومتر 517/6 میلیون 517,600,000 جزئیات
کیا سراتو 1600 مونتاژ معمولی

کیا،سراتو 1600 مونتاژ،معمولی

1395 91 هزارکیلومتر 550/7 میلیون 550,700,000 جزئیات
کیا سراتو 1600 مونتاژ معمولی

کیا،سراتو 1600 مونتاژ،معمولی

1396 71 هزارکیلومتر 585/8 میلیون 585,800,000 جزئیات

موردی وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

Loading

مطالب مرتبط با خودرو کیا سراتو 1600 مونتاژ

ارتباط باکارشناس