جستجوی قیمت خودرو

قیمت کیا سراتو 1600 مونتاژ صفر ، قیمت کیا سراتو 1600 مونتاژ کارکرده ، قیمت کیا سراتو 1600 مونتاژ 95 ، قیمت کیا سراتو 1600 مونتاژ مدل ، قیمت کیا سراتو 1600 مونتاژ دست دوم ، قیمت کیا سراتو 1600 مونتاژ نو .

این خودرو ها صرفا جهت اطلاع شما از قیمت ها درج شده اند. برای خرید خوردوهای مشابه به آگهی های خودرو بروید.

نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

کیا سراتو 1600 مونتاژ آپشنال

1397 169 میلیون 169,000,000 بیشتر

کیا سراتو 1600 مونتاژ معمولی

1397 150 میلیون 150,000,000 بیشتر

کیا سراتو 1600 مونتاژ آپشنال

1397 160 میلیون 160,000,000 بیشتر

کیا سراتو 1600 مونتاژ آپشنال

1396 154 میلیون 154,000,000 بیشتر

کیا سراتو 1600 مونتاژ معمولی

1393 124 میلیون 124,000,000 بیشتر

کیا سراتو 1600 مونتاژ معمولی

1394 130 میلیون 130,000,000 بیشتر

کیا سراتو 1600 مونتاژ معمولی

1395 137 میلیون 137,000,000 بیشتر

کیا سراتو 1600 مونتاژ معمولی

1396 144 میلیون 144,000,000 بیشتر