کیا سراتو 1600 صفر ، کیا سراتو 1600 کارکرده ، کیا سراتو 1600 95 ، کیا سراتو 1600 مدل ، کیا سراتو 1600 دست دوم ، کیا سراتو 1600 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

کیا سراتو 1600

2012 212/5 میلیون 212,500,000 بیشتر

کیا سراتو 1600

2013 247/9 میلیون 247,900,000 بیشتر

کیا سراتو 1600

2014 326 میلیون 326,000,000 بیشتر

کیا سراتو 1600

2012 226/1 میلیون 226,100,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.