کیا سراتو 1600 صفر ، کیا سراتو 1600 کارکرده ، کیا سراتو 1600 95 ، کیا سراتو 1600 مدل ، کیا سراتو 1600 دست دوم ، کیا سراتو 1600 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
کیا سراتو 1600

کیا،سراتو 1600

2013 256/7 میلیون 256,700,000 جزئیات
کیا سراتو 1600

کیا،سراتو 1600

2014 328/9 میلیون 328,900,000 جزئیات
کیا سراتو 1600

کیا،سراتو 1600

2012 244/9 میلیون 244,900,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.