کیا سراتو 1600 صفر ، کیا سراتو 1600 کارکرده ، کیا سراتو 1600 95 ، کیا سراتو 1600 مدل ، کیا سراتو 1600 دست دوم ، کیا سراتو 1600 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

کیا،سراتو 1600

2013 213/6 میلیون 213,600,000 جزئیات

کیا،سراتو 1600

2014 285/7 میلیون 285,700,000 جزئیات

کیا،سراتو 1600

2012 196/6 میلیون 196,600,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.