قیمت کیا سراتو کوپه

، صفر و کارکرده ،KIA Cerato Koup ،مدل سال خودرو، دست دوم و روز و اقساطی،کیا سراتو کوپه

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو آخرین بروزرسانی توضیحات
کیا سراتو کوپه 2000 مدل 2012

کیا،سراتو کوپه،2000

2012 135 هزارکیلومتر 501/3 میلیون 501,300,000 جزئیات
کیا سراتو کوپه 1600 مدل 2012

کیا،سراتو کوپه،1600

2012 135 هزارکیلومتر 401 میلیون 401,000,000 جزئیات
کیا سراتو کوپه 2000 مدل 2013

کیا،سراتو کوپه،2000

2013 120 هزارکیلومتر 533/3 میلیون 533,300,000 جزئیات
کیا سراتو کوپه 1600 مدل 2013

کیا،سراتو کوپه،1600

2013 120 هزارکیلومتر 426/6 میلیون 426,600,000 جزئیات
کیا سراتو کوپه 2000 مدل 2014

کیا،سراتو کوپه،2000

2014 105 هزارکیلومتر 606 میلیون 606,000,000 جزئیات
کیا سراتو کوپه 2000 مدل 2015

کیا،سراتو کوپه،2000

2015 90 هزارکیلومتر 651/6 میلیون 651,600,000 جزئیات
کیا سراتو کوپه 2000 مدل 2016

کیا،سراتو کوپه،2000

2016 75 هزارکیلومتر 700/7 میلیون 700,700,000 جزئیات
کیا سراتو کوپه 2000 مدل 2016

کیا،سراتو کوپه،2000

2016 75 هزارکیلومتر 679/6 میلیون 679,600,000 جزئیات
کیا سراتو کوپه 2000 مدل 2010

کیا،سراتو کوپه،2000

2010 165 هزارکیلومتر 447/6 میلیون 447,600,000 جزئیات
کیا سراتو کوپه 2000 مدل 2011

کیا،سراتو کوپه،2000

2011 150 هزارکیلومتر 471/2 میلیون 471,200,000 جزئیات

موردی وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.در بخش قیمت گذاری خودرو ،خودروهای رنگ شده،دور رنگ،تمام رنگ،داری قطعات تعویضی رنگ دار و استوک و شاسی خوردگی و جوشکاری نیز قیمت گداری می شود

Loading

مطالب مرتبط با خودرو کیا سراتو کوپه