Loading

کیا سراتو کوپه ، صفر و کارکرده ، مدل سال، دست دوم و روز و اقساطی ،KIA Cerato Koup ،

قیمت خودرو کیا سراتو کوپه

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات
کیا سراتو کوپه 2000

کیا،سراتو کوپه،2000

2012 131 هزارکیلومتر 460/9 میلیون 460,900,000 جزئیات
کیا سراتو کوپه 1600

کیا،سراتو کوپه،1600

2012 131 هزارکیلومتر 368/7 میلیون 368,700,000 جزئیات
کیا سراتو کوپه 2000

کیا،سراتو کوپه،2000

2013 116 هزارکیلومتر 490/3 میلیون 490,300,000 جزئیات
کیا سراتو کوپه 1600

کیا،سراتو کوپه،1600

2013 116 هزارکیلومتر 392/2 میلیون 392,200,000 جزئیات
کیا سراتو کوپه 2000

کیا،سراتو کوپه،2000

2014 101 هزارکیلومتر 557/1 میلیون 557,100,000 جزئیات
کیا سراتو کوپه 2000

کیا،سراتو کوپه،2000

2015 86 هزارکیلومتر 599/1 میلیون 599,100,000 جزئیات
کیا سراتو کوپه 2000

کیا،سراتو کوپه،2000

2016 71 هزارکیلومتر 644/2 میلیون 644,200,000 جزئیات
کیا سراتو کوپه 2000

کیا،سراتو کوپه،2000

2016 71 هزارکیلومتر 624/8 میلیون 624,800,000 جزئیات
کیا سراتو کوپه 2000

کیا،سراتو کوپه،2000

2010 161 هزارکیلومتر 411/5 میلیون 411,500,000 جزئیات
کیا سراتو کوپه 2000

کیا،سراتو کوپه،2000

2011 146 هزارکیلومتر 433/2 میلیون 433,200,000 جزئیات

موردی وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

Loading

مطالب مرتبط با خودرو کیا سراتو کوپه

ارتباط باکارشناس