کیا ریو 5 هاچ بک صفر ، کیا ریو 5 هاچ بک کارکرده ، کیا ریو 5 هاچ بک مدل ، کیا ریو 5 هاچ بک دست دوم به روز ، کیا ریو 5 هاچ بک نو اقساطی قیمت خودرو کیا ریو 5 هاچ بک

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
کیا ریو 5 هاچ بک

کیا،ریو 5 هاچ بک

2017 46/2 هزارکیلومتر 281/6 میلیون 281,600,000 جزئیات
کیا ریو 5 هاچ بک

کیا،ریو 5 هاچ بک

2016 61/2 هزارکیلومتر 262/4 میلیون 262,400,000 جزئیات
کیا ریو 5 هاچ بک

کیا،ریو 5 هاچ بک

2016 61/2 هزارکیلومتر 247/4 میلیون 247,400,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.