کیا ریو 5 هاچ بک صفر ، کیا ریو 5 هاچ بک کارکرده ، کیا ریو 5 هاچ بک 95 ، کیا ریو 5 هاچ بک مدل ، کیا ریو 5 هاچ بک دست دوم ، کیا ریو 5 هاچ بک نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

کیا،ریو 5 هاچ بک

2017 383/2 میلیون 383,200,000 بیشتر

کیا،ریو 5 هاچ بک

2016 352 میلیون 352,000,000 بیشتر

کیا،ریو 5 هاچ بک

2016 337 میلیون 337,000,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.