کیا ریو 5 هاچ بک صفر ، کیا ریو 5 هاچ بک کارکرده ، کیا ریو 5 هاچ بک 95 ، کیا ریو 5 هاچ بک مدل ، کیا ریو 5 هاچ بک دست دوم ، کیا ریو 5 هاچ بک نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

کیا،ریو 5 هاچ بک

2017 347/5 میلیون 347,500,000 جزئیات

کیا،ریو 5 هاچ بک

2017 358/3 میلیون 358,300,000 جزئیات

کیا،ریو 5 هاچ بک

2016 329/1 میلیون 329,100,000 جزئیات

کیا،ریو 5 هاچ بک

2016 314/1 میلیون 314,100,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.