کیا ریو 5 هاچ بک صفر ، کیا ریو 5 هاچ بک کارکرده ، کیا ریو 5 هاچ بک مدل ، کیا ریو 5 هاچ بک دست دوم به روز ، کیا ریو 5 هاچ بک نو اقساطی قیمت خودرو کیا ریو 5 هاچ بک

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
کیا ریو 5 هاچ بک

کیا،ریو 5 هاچ بک

2017 47 هزارکیلومتر 309/3 میلیون 309,300,000 جزئیات
کیا ریو 5 هاچ بک

کیا،ریو 5 هاچ بک

2016 62 هزارکیلومتر 288/2 میلیون 288,200,000 جزئیات
کیا ریو 5 هاچ بک

کیا،ریو 5 هاچ بک

2016 62 هزارکیلومتر 273/2 میلیون 273,200,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.