کیا ریو 5 هاچ بک صفر ، کیا ریو 5 هاچ بک کارکرده ، کیا ریو 5 هاچ بک 95 ، کیا ریو 5 هاچ بک مدل ، کیا ریو 5 هاچ بک دست دوم ، کیا ریو 5 هاچ بک نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

کیا ریو 5 هاچ بک

2017 280 میلیون 280,000,000 بیشتر

کیا ریو 5 هاچ بک

2016 244/3 میلیون 244,300,000 بیشتر

کیا ریو 5 هاچ بک

2016 249/4 میلیون 249,400,000 بیشتر

کیا ریو 5 هاچ بک

2016 239/2 میلیون 239,200,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.