قیمت کیا ریو مونتاژ

، صفر و کارکرده ،KIA Rio ،مدل سال خودرو، دست دوم و روز و اقساطی،کیا ریو مونتاژ

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو آخرین بروزرسانی توضیحات
کیا ریو مونتاژ مدل 1384

کیا،ریو مونتاژ

84 316 هزارکیلومتر 91/1 میلیون 91,100,000 جزئیات
کیا ریو مونتاژ مدل 1385

کیا،ریو مونتاژ

85 296 هزارکیلومتر 95/9 میلیون 95,900,000 جزئیات
کیا ریو مونتاژ مدل 1386

کیا،ریو مونتاژ

86 276 هزارکیلومتر 100/9 میلیون 100,900,000 جزئیات
کیا ریو مونتاژ مدل 1387

کیا،ریو مونتاژ

87 256 هزارکیلومتر 106/3 میلیون 106,300,000 جزئیات
کیا ریو مونتاژ مدل 1388

کیا،ریو مونتاژ

88 236 هزارکیلومتر 111/8 میلیون 111,800,000 جزئیات
کیا ریو مونتاژ مدل 1389

کیا،ریو مونتاژ

89 216 هزارکیلومتر 119 میلیون 119,000,000 جزئیات
کیا ریو مونتاژ مدل 1390

کیا،ریو مونتاژ

90 196 هزارکیلومتر 127/3 میلیون 127,300,000 جزئیات

موردی وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.در بخش قیمت گذاری خودرو ،خودروهای رنگ شده،دور رنگ،تمام رنگ،داری قطعات تعویضی رنگ دار و استوک و شاسی خوردگی و جوشکاری نیز قیمت گداری می شود

Loading

مطالب مرتبط با خودرو کیا ریو مونتاژ