Loading

کیا ریو مونتاژ ، کیا ریو مونتاژ صفر و کارکرده ، کیا ریو مونتاژ مدل دست دوم و روز و اقساطی ،

قیمت خودرو کیا ریو مونتاژ

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات
کیا ریو مونتاژ

کیا،ریو مونتاژ

1391 161 هزارکیلومتر 58/4 میلیون 58,400,000 جزئیات
کیا ریو مونتاژ

کیا،ریو مونتاژ

1384 301 هزارکیلومتر 51/4 میلیون 51,400,000 جزئیات
کیا ریو مونتاژ

کیا،ریو مونتاژ

1385 281 هزارکیلومتر 54/7 میلیون 54,700,000 جزئیات
کیا ریو مونتاژ

کیا،ریو مونتاژ

1386 261 هزارکیلومتر 58/2 میلیون 58,200,000 جزئیات
کیا ریو مونتاژ

کیا،ریو مونتاژ

1387 241 هزارکیلومتر 61/9 میلیون 61,900,000 جزئیات
کیا ریو مونتاژ

کیا،ریو مونتاژ

1388 221 هزارکیلومتر 65/8 میلیون 65,800,000 جزئیات
کیا ریو مونتاژ

کیا،ریو مونتاژ

1389 201 هزارکیلومتر 70 میلیون 70,000,000 جزئیات
کیا ریو مونتاژ

کیا،ریو مونتاژ

1390 181 هزارکیلومتر 73/7 میلیون 73,700,000 جزئیات

موردی وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

Loading
ارتباط باکارشناس