Loading

کیا ریو مونتاژ ، صفر و کارکرده ، مدل سال، دست دوم و روز و اقساطی ،KIA Rio ،

قیمت خودرو کیا ریو مونتاژ

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات
کیا ریو مونتاژ

کیا،ریو مونتاژ

1384 311 هزارکیلومتر 83/2 میلیون 83,200,000 جزئیات
کیا ریو مونتاژ

کیا،ریو مونتاژ

1385 291 هزارکیلومتر 88/5 میلیون 88,500,000 جزئیات
کیا ریو مونتاژ

کیا،ریو مونتاژ

1386 271 هزارکیلومتر 94/1 میلیون 94,100,000 جزئیات
کیا ریو مونتاژ

کیا،ریو مونتاژ

1387 251 هزارکیلومتر 100/2 میلیون 100,200,000 جزئیات
کیا ریو مونتاژ

کیا،ریو مونتاژ

1388 231 هزارکیلومتر 106/6 میلیون 106,600,000 جزئیات
کیا ریو مونتاژ

کیا،ریو مونتاژ

1389 211 هزارکیلومتر 113/4 میلیون 113,400,000 جزئیات
کیا ریو مونتاژ

کیا،ریو مونتاژ

1390 191 هزارکیلومتر 121/2 میلیون 121,200,000 جزئیات

موردی وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

Loading

مطالب مرتبط با خودرو کیا ریو مونتاژ

ارتباط باکارشناس