قیمت کیا ریو صندوق دار

، صفر و کارکرده ،KIA Rio sd ،مدل سال خودرو، دست دوم و روز و اقساطی،کیا ریو صندوق دار

قیمت روز خودرو، قیمت خودرو کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی،امروز
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو آخرین بروزرسانی توضیحات
کیا ریو صندوق دار مدل 2015

کیا،ریو صندوق دار

2015 90 هزارکیلومتر 527/1 میلیون 527,100,000 جزئیات
کیا ریو صندوق دار مدل 2016

کیا،ریو صندوق دار

2016 75 هزارکیلومتر 572/9 میلیون 572,900,000 جزئیات
کیا ریو صندوق دار مدل 2016

کیا،ریو صندوق دار

2016 75 هزارکیلومتر 544/3 میلیون 544,300,000 جزئیات
کیا ریو صندوق دار مدل 2017

کیا،ریو صندوق دار

2017 60 هزارکیلومتر 622/7 میلیون 622,700,000 جزئیات

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.در بخش قیمت گذاری خودرو ،خودروهای رنگ شده،دور رنگ،تمام رنگ،داری قطعات تعویضی رنگ دار و استوک و شاسی خوردگی و جوشکاری از قیمت حداقل تا حداکثر و در مدل های مختلف قیمت گذاری می شود

Loading

مطالب مرتبط با خودرو کیا ریو صندوق دار