Loading

کیا ریو صندوق دار ، صفر و کارکرده ، مدل سال، دست دوم و روز و اقساطی ،KIA Rio sd ،

قیمت خودرو کیا ریو صندوق دار

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات
کیا ریو صندوق دار

کیا،ریو صندوق دار

2015 86 هزارکیلومتر 474/6 میلیون 474,600,000 جزئیات
کیا ریو صندوق دار

کیا،ریو صندوق دار

2016 71 هزارکیلومتر 492/6 میلیون 492,600,000 جزئیات
کیا ریو صندوق دار

کیا،ریو صندوق دار

2016 71 هزارکیلومتر 477/6 میلیون 477,600,000 جزئیات
کیا ریو صندوق دار

کیا،ریو صندوق دار

2017 56 هزارکیلومتر 532 میلیون 532,000,000 جزئیات

موردی وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

Loading

مطالب مرتبط با خودرو کیا ریو صندوق دار

ارتباط باکارشناس