قیمت کیا اپتیما

، صفر و کارکرده ،KIA Optima ،مدل سال خودرو، دست دوم و روز و اقساطی،کیا اپتیما

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو آخرین بروزرسانی توضیحات
کیا اپتیما مدل 2016

کیا،اپتیما

2016 75 هزارکیلومتر 1,118/8 میلیارد 1,118,800,000 جزئیات
کیا اپتیما مدل 2016

کیا،اپتیما

2016 75 هزارکیلومتر 1,062/9 میلیارد 1,062,900,000 جزئیات
کیا اپتیما مدل 2015

کیا،اپتیما

2015 90 هزارکیلومتر 995/7 میلیون 995,700,000 جزئیات
کیا اپتیما مدل 2014

کیا،اپتیما

2014 105 هزارکیلومتر 886/2 میلیون 886,200,000 جزئیات
کیا اپتیما مدل 2014

کیا،اپتیما

2014 105 هزارکیلومتر 846/3 میلیون 846,300,000 جزئیات
کیا اپتیما مدل 2013

کیا،اپتیما

2013 120 هزارکیلومتر 778/6 میلیون 778,600,000 جزئیات
کیا اپتیما مدل 2012

کیا،اپتیما

2012 135 هزارکیلومتر 716/3 میلیون 716,300,000 جزئیات
کیا اپتیما مدل 2010

کیا،اپتیما

2010 165 هزارکیلومتر 500/8 میلیون 500,800,000 جزئیات
کیا اپتیما مدل 2009

کیا،اپتیما

2009 180 هزارکیلومتر 460/8 میلیون 460,800,000 جزئیات
کیا اپتیما مدل 2015

کیا،اپتیما

2015 90 هزارکیلومتر 946 میلیون 946,000,000 جزئیات
کیا اپتیما مدل 2014

کیا،اپتیما

2014 105 هزارکیلومتر 841/9 میلیون 841,900,000 جزئیات
کیا اپتیما مدل 2013

کیا،اپتیما

2013 120 هزارکیلومتر 739/7 میلیون 739,700,000 جزئیات
کیا اپتیما مدل 2012

کیا،اپتیما

2012 135 هزارکیلومتر 680/5 میلیون 680,500,000 جزئیات

موردی وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.در بخش قیمت گذاری خودرو ،خودروهای رنگ شده،دور رنگ،تمام رنگ،داری قطعات تعویضی رنگ دار و استوک و شاسی خوردگی و جوشکاری نیز قیمت گداری می شود

Loading

مطالب مرتبط با خودرو کیا اپتیما