Loading

کاپرا تک کابین ، صفر و کارکرده ، مدل سال، دست دوم و روز و اقساطی ،capra ،

قیمت خودرو کاپرا تک کابین

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات
کاپرا تک کابین

کاپرا،تک کابین

1392 141 هزارکیلومتر 131/9 میلیون 131,900,000 جزئیات
کاپرا تک کابین

کاپرا،تک کابین

1393 121 هزارکیلومتر 140/4 میلیون 140,400,000 جزئیات
کاپرا تک کابین

کاپرا،تک کابین

1394 101 هزارکیلومتر 150/9 میلیون 150,900,000 جزئیات
کاپرا تک کابین

کاپرا،تک کابین

1391 161 هزارکیلومتر 124 میلیون 124,000,000 جزئیات

موردی وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

Loading
ارتباط باکارشناس