قیمت کاپرا تک کابین صفر ، قیمت کاپرا تک کابین کارکرده ، قیمت کاپرا تک کابین 95 ، قیمت کاپرا تک کابین مدل ، قیمت کاپرا تک کابین دست دوم ، قیمت کاپرا تک کابین نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

کاپرا تک کابین

1392 124/5 میلیون 124,500,000 بیشتر

کاپرا تک کابین

1393 133/3 میلیون 133,300,000 بیشتر

کاپرا تک کابین

1394 142/1 میلیون 142,100,000 بیشتر

کاپرا تک کابین

1391 113/2 میلیون 113,200,000 بیشتر

کاپرا تک کابین

1393 136/4 میلیون 136,400,000 بیشتر

کاپرا تک کابین

1394 128/4 میلیون 128,400,000 بیشتر

کاپرا تک کابین

1391 102/3 میلیون 102,300,000 بیشتر

کاپرا تک کابین

1392 112/6 میلیون 112,600,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

این خودرو ها صرفا جهت اطلاع شما از قیمت ها درج شده اند. برای خرید خودروهای مشابه به آگهی های خودرو بروید.