جستجوی قیمت خودرو

قیمت کاپرا تک کابین صفر ، قیمت کاپرا تک کابین کارکرده ، قیمت کاپرا تک کابین 95 ، قیمت کاپرا تک کابین مدل ، قیمت کاپرا تک کابین دست دوم ، قیمت کاپرا تک کابین نو .

این خودرو ها صرفا جهت اطلاع شما از قیمت ها درج شده اند. برای خرید خوردوهای مشابه به آگهی های خودرو بروید.

نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

کاپرا تک کابین

1391 70/8 میلیون 70,800,000 بیشتر

کاپرا تک کابین

1392 76/8 میلیون 76,800,000 بیشتر

کاپرا تک کابین

1393 84/7 میلیون 84,700,000 بیشتر

کاپرا تک کابین

1394 92/6 میلیون 92,600,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد