Loading

کاپرا تک کابین ، صفر و کارکرده ، مدل سال، دست دوم و روز و اقساطی ،capra Capra ،

قیمت خودرو کاپرا تک کابین

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات
کاپرا تک کابین

کاپرا،تک کابین

1392 151 هزارکیلومتر 284/9 میلیون 284,900,000 جزئیات
کاپرا تک کابین

کاپرا،تک کابین

1393 131 هزارکیلومتر 303/1 میلیون 303,100,000 جزئیات
کاپرا تک کابین

کاپرا،تک کابین

1394 111 هزارکیلومتر 325/9 میلیون 325,900,000 جزئیات
کاپرا تک کابین

کاپرا،تک کابین

1391 171 هزارکیلومتر 267/8 میلیون 267,800,000 جزئیات

موردی وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

Loading

مطالب مرتبط با خودرو کاپرا تک کابین

ارتباط باکارشناس