چری تیگو 5 صفر ، چری تیگو 5 کارکرده ، چری تیگو 5 95 ، چری تیگو 5 مدل ، چری تیگو 5 دست دوم ، چری تیگو 5 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

چری،تیگو 5،اکسلنت

1395 163/4 میلیون 163,400,000 جزئیات

چری،تیگو 5،لاکچری

1395 167/3 میلیون 167,300,000 جزئیات

چری،تیگو 5،اکسلنت

1395 172/3 میلیون 172,300,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو چری تیگو 5