چانگان ایدو صفر ، چانگان ایدو کارکرده ، چانگان ایدو 95 ، چانگان ایدو مدل ، چانگان ایدو دست دوم ، چانگان ایدو نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

چانگان،ایدو

2015 131/6 میلیون 131,600,000 بیشتر

چانگان،ایدو

2015 140 میلیون 140,000,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.