Loading

پژو آردی ، پژو آردی صفر و کارکرده ، پژو آردی مدل دست دوم و روز و اقساطی ،

قیمت خودرو پژو آردی

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات
پژو آردی RDi

پژو،آردی،RDi

1382 250 هزارکیلومتر 21 میلیون 21,000,000 جزئیات
پژو آردی RDi

پژو،آردی،RDi

1383 400 هزارکیلومتر 16/5 میلیون 16,500,000 جزئیات
پژو آردی معمولی

پژو،آردی،معمولی

1380 381 هزارکیلومتر 16/8 میلیون 16,800,000 جزئیات
پژو آردی معمولی

پژو،آردی،معمولی

1381 361 هزارکیلومتر 18 میلیون 18,000,000 جزئیات
پژو آردی معمولی

پژو،آردی،معمولی

1382 341 هزارکیلومتر 19/4 میلیون 19,400,000 جزئیات
پژو آردی RDi

پژو،آردی،RDi

1382 341 هزارکیلومتر 20/9 میلیون 20,900,000 جزئیات
پژو آردی RDi

پژو،آردی،RDi

1383 321 هزارکیلومتر 23 میلیون 23,000,000 جزئیات
پژو آردی معمولی

پژو،آردی،معمولی

1383 321 هزارکیلومتر 21/5 میلیون 21,500,000 جزئیات
پژو آردی معمولی

پژو،آردی،معمولی

1384 301 هزارکیلومتر 24/1 میلیون 24,100,000 جزئیات
پژو آردی معمولی

پژو،آردی،معمولی

1385 281 هزارکیلومتر 26/8 میلیون 26,800,000 جزئیات
پژو آردی RDi

پژو،آردی،RDi

1384 301 هزارکیلومتر 25/6 میلیون 25,600,000 جزئیات
پژو آردی RDi

پژو،آردی،RDi

1385 281 هزارکیلومتر 28/3 میلیون 28,300,000 جزئیات
پژو آردی معمولی

پژو،آردی،معمولی

1378 421 هزارکیلومتر 14/6 میلیون 14,600,000 جزئیات
پژو آردی معمولی

پژو،آردی،معمولی

1379 401 هزارکیلومتر 15/6 میلیون 15,600,000 جزئیات

موردی وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

Loading

مطالب مرتبط با خودرو پژو آردی

ارتباط باکارشناس