قیمت پژو آردی صفر ، قیمت پژو آردی کارکرده ، قیمت پژو آردی 95 ، قیمت پژو آردی مدل ، قیمت پژو آردی دست دوم ، قیمت پژو آردی نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

پژو آردی RDi

1382 24 میلیون 24,000,000 بیشتر

پژو آردی معمولی

1380 17 میلیون 17,000,000 بیشتر

پژو آردی معمولی

1382 19 میلیون 19,000,000 بیشتر

پژو آردی RDi

1382 20 میلیون 20,000,000 بیشتر

پژو آردی RDi

1383 21 میلیون 21,000,000 بیشتر

پژو آردی معمولی

1383 20 میلیون 20,000,000 بیشتر

پژو آردی معمولی

1384 21 میلیون 21,000,000 بیشتر

پژو آردی معمولی

1385 22 میلیون 22,000,000 بیشتر

پژو آردی RDx

1385 19/5 میلیون 19,500,000 بیشتر

پژو آردی RDi

1384 22 میلیون 22,000,000 بیشتر

پژو آردی RDi

1385 23 میلیون 23,000,000 بیشتر

پژو آردی معمولی

1378 15 میلیون 15,000,000 بیشتر

پژو آردی معمولی

1379 16 میلیون 16,000,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

این خودرو ها صرفا جهت اطلاع شما از قیمت ها درج شده اند. برای خرید خودروهای مشابه به آگهی های خودرو بروید.