قیمت پژو آردی

، صفر و کارکرده ،Peugeot RD ،مدل سال خودرو، دست دوم و روز و اقساطی،پژو آردی ،قیمت محصولات محصول ایران خودرو

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو آخرین بروزرسانی توضیحات
پژو آردی معمولی مدل 1380

پژو،آردی،معمولی

80 396 هزارکیلومتر 25/2 میلیون 25,200,000 جزئیات
پژو آردی معمولی مدل 1381

پژو،آردی،معمولی

81 376 هزارکیلومتر 26/6 میلیون 26,600,000 جزئیات
پژو آردی معمولی مدل 1382

پژو،آردی،معمولی

82 356 هزارکیلومتر 28 میلیون 28,000,000 جزئیات
پژو آردی RDi مدل 1382

پژو،آردی،RDi

82 356 هزارکیلومتر 29/5 میلیون 29,500,000 جزئیات
پژو آردی RDi مدل 1383

پژو،آردی،RDi

83 336 هزارکیلومتر 31/9 میلیون 31,900,000 جزئیات
پژو آردی معمولی مدل 1383

پژو،آردی،معمولی

83 336 هزارکیلومتر 30/4 میلیون 30,400,000 جزئیات
پژو آردی معمولی مدل 1384

پژو،آردی،معمولی

84 316 هزارکیلومتر 33 میلیون 33,000,000 جزئیات
پژو آردی معمولی مدل 1385

پژو،آردی،معمولی

85 296 هزارکیلومتر 35/7 میلیون 35,700,000 جزئیات
پژو آردی RDi مدل 1384

پژو،آردی،RDi

84 316 هزارکیلومتر 34/5 میلیون 34,500,000 جزئیات
پژو آردی RDi مدل 1385

پژو،آردی،RDi

85 296 هزارکیلومتر 37/2 میلیون 37,200,000 جزئیات
پژو آردی معمولی مدل 1378

پژو،آردی،معمولی

78 436 هزارکیلومتر 22/8 میلیون 22,800,000 جزئیات
پژو آردی معمولی مدل 1379

پژو،آردی،معمولی

79 416 هزارکیلومتر 24 میلیون 24,000,000 جزئیات

موردی وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.در بخش قیمت گذاری خودرو ،خودروهای رنگ شده،دور رنگ،تمام رنگ،داری قطعات تعویضی رنگ دار و استوک و شاسی خوردگی و جوشکاری نیز قیمت گداری می شود

Loading

مطالب مرتبط با خودرو پژو آردی