قیمت پروتون جن 2 صفر ، قیمت پروتون جن 2 کارکرده ، قیمت پروتون جن 2 95 ، قیمت پروتون جن 2 مدل ، قیمت پروتون جن 2 دست دوم ، قیمت پروتون جن 2 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

پروتون جن 2 دنده ای

2008 76/2 میلیون 76,200,000 بیشتر

پروتون جن 2 دنده ای

2009 80/5 میلیون 80,500,000 بیشتر

پروتون جن 2 اتوماتیک

2009 92/5 میلیون 92,500,000 بیشتر

پروتون جن 2 دنده ای

2006 71 میلیون 71,000,000 بیشتر

پروتون جن 2 دنده ای

2007 73/2 میلیون 73,200,000 بیشتر

پروتون جن 2 اتوماتیک

2007 84/2 میلیون 84,200,000 بیشتر

پروتون جن 2 اتوماتیک

2008 87/7 میلیون 87,700,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.