پروتون ایمپیان صفر ، پروتون ایمپیان کارکرده ، پروتون ایمپیان 95 ، پروتون ایمپیان مدل ، پروتون ایمپیان دست دوم ، پروتون ایمپیان نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

پروتون،ایمپیان،اتوماتیک

2009 90/1 میلیون 90,100,000 بیشتر

پروتون،ایمپیان،دنده ای

2009 78/1 میلیون 78,100,000 بیشتر

پروتون،ایمپیان،دنده ای

2008 74/2 میلیون 74,200,000 بیشتر

پروتون،ایمپیان،اتوماتیک

2008 82/9 میلیون 82,900,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو پروتون ایمپیان