قیمت پروتون ایمپیان صفر ، قیمت پروتون ایمپیان کارکرده ، قیمت پروتون ایمپیان 95 ، قیمت پروتون ایمپیان مدل ، قیمت پروتون ایمپیان دست دوم ، قیمت پروتون ایمپیان نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

پروتون ایمپیان اتوماتیک

2009 107/5 میلیون 107,500,000 بیشتر

پروتون ایمپیان دنده ای

2009 97/5 میلیون 97,500,000 بیشتر

پروتون ایمپیان دنده ای

2008 92/4 میلیون 92,400,000 بیشتر

پروتون ایمپیان اتوماتیک

2008 102/4 میلیون 102,400,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.