قیمت پراید 141 صفر ، قیمت پراید 141 کارکرده ، قیمت پراید 141 95 ، قیمت پراید 141 مدل ، قیمت پراید 141 دست دوم ، قیمت پراید 141 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

پراید 141 ساده

1386 23 میلیون 23,000,000 بیشتر

پراید 141 EX

1392 30 میلیون 30,000,000 بیشتر

پراید 141 ساده

1386 25 میلیون 25,000,000 بیشتر

پراید 141 ساده

1386 24 میلیون 24,000,000 بیشتر

پراید 141 SX

1390 25 میلیون 25,000,000 بیشتر

پراید 141 ساده

1382 21/5 میلیون 21,500,000 بیشتر

پراید 141 ساده

1388 25/8 میلیون 25,800,000 بیشتر

پراید 141 SE

1393 33/5 میلیون 33,500,000 بیشتر

پراید 141 ساده

1387 22/5 میلیون 22,500,000 بیشتر

پراید 141 ساده

1386 25/5 میلیون 25,500,000 بیشتر

پراید 141 SE

1392 32/7 میلیون 32,700,000 بیشتر

پراید 141 ساده

1382 21 میلیون 21,000,000 بیشتر

پراید 141 ساده

1383 22/2 میلیون 22,200,000 بیشتر

پراید 141 ساده

1384 22/8 میلیون 22,800,000 بیشتر

پراید 141 ساده

1385 23/5 میلیون 23,500,000 بیشتر

پراید 141 ساده

1386 24/2 میلیون 24,200,000 بیشتر

پراید 141 ساده

1387 25/2 میلیون 25,200,000 بیشتر

پراید 141 EX

1392 33 میلیون 33,000,000 بیشتر

پراید 141 EX

1391 31/5 میلیون 31,500,000 بیشتر

پراید 141 EX

1390 30 میلیون 30,000,000 بیشتر

پراید 141 ساده

1388 26/2 میلیون 26,200,000 بیشتر

پراید 141 SX

1388 27/5 میلیون 27,500,000 بیشتر

پراید 141 SX

1389 28/5 میلیون 28,500,000 بیشتر

پراید 141 SL

1389 28 میلیون 28,000,000 بیشتر

پراید 141 ساده

1389 27/2 میلیون 27,200,000 بیشتر

پراید 141 SX

1390 29/5 میلیون 29,500,000 بیشتر

پراید 141 SL

1390 29 میلیون 29,000,000 بیشتر

پراید 141 SX

1391 31 میلیون 31,000,000 بیشتر

پراید 141 SX

1392 32 میلیون 32,000,000 بیشتر

پراید 141 SL

1391 30 میلیون 30,000,000 بیشتر

پراید 141 SE

1394 35/3 میلیون 35,300,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

این خودرو ها صرفا جهت اطلاع شما از قیمت ها درج شده اند. برای خرید خودروهای مشابه به آگهی های خودرو بروید.