Loading

پراید 141 ، پراید 141 صفر و کارکرده ، پراید 141 مدل دست دوم و روز و اقساطی ،

قیمت خودرو پراید 141

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات
پراید 141 SE

پراید،141،SE

1393 121 هزارکیلومتر 45/2 میلیون 45,200,000 جزئیات
پراید 141 ساده

پراید،141،ساده

1382 341 هزارکیلومتر 21/7 میلیون 21,700,000 جزئیات
پراید 141 ساده

پراید،141،ساده

1383 321 هزارکیلومتر 25/5 میلیون 25,500,000 جزئیات
پراید 141 ساده

پراید،141،ساده

1384 301 هزارکیلومتر 27/7 میلیون 27,700,000 جزئیات
پراید 141 ساده

پراید،141،ساده

1385 281 هزارکیلومتر 30/1 میلیون 30,100,000 جزئیات
پراید 141 ساده

پراید،141،ساده

1386 261 هزارکیلومتر 32/4 میلیون 32,400,000 جزئیات
پراید 141 ساده

پراید،141،ساده

1387 241 هزارکیلومتر 34/4 میلیون 34,400,000 جزئیات
پراید 141 EX

پراید،141،EX

1392 141 هزارکیلومتر 42/9 میلیون 42,900,000 جزئیات
پراید 141 EX

پراید،141،EX

1391 161 هزارکیلومتر 41/2 میلیون 41,200,000 جزئیات
پراید 141 EX

پراید،141،EX

1390 181 هزارکیلومتر 40 میلیون 40,000,000 جزئیات
پراید 141 ساده

پراید،141،ساده

1388 221 هزارکیلومتر 36/2 میلیون 36,200,000 جزئیات
پراید 141 SX

پراید،141،SX

1388 221 هزارکیلومتر 36/8 میلیون 36,800,000 جزئیات
پراید 141 SX

پراید،141،SX

1389 201 هزارکیلومتر 38/3 میلیون 38,300,000 جزئیات
پراید 141 SL

پراید،141،SL

1389 201 هزارکیلومتر 37/9 میلیون 37,900,000 جزئیات
پراید 141 ساده

پراید،141،ساده

1389 201 هزارکیلومتر 37/8 میلیون 37,800,000 جزئیات
پراید 141 SX

پراید،141،SX

1390 181 هزارکیلومتر 39/5 میلیون 39,500,000 جزئیات
پراید 141 SL

پراید،141،SL

1390 181 هزارکیلومتر 39 میلیون 39,000,000 جزئیات
پراید 141 SX

پراید،141،SX

1391 161 هزارکیلومتر 40/7 میلیون 40,700,000 جزئیات
پراید 141 SX

پراید،141،SX

1392 141 هزارکیلومتر 42/4 میلیون 42,400,000 جزئیات
پراید 141 SL

پراید،141،SL

1391 161 هزارکیلومتر 40/2 میلیون 40,200,000 جزئیات
پراید 141 SE

پراید،141،SE

1394 101 هزارکیلومتر 47/6 میلیون 47,600,000 جزئیات
پراید 141 SE

پراید،141،SE

1392 141 هزارکیلومتر 43/4 میلیون 43,400,000 جزئیات

موردی وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

Loading

مطالب مرتبط با خودرو پراید 141

ارتباط باکارشناس