Loading

پراید 141 ، صفر و کارکرده ، مدل سال، دست دوم و روز و اقساطی ،Pride ،

قیمت خودرو پراید 141

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو آخرین بروزرسانی توضیحات
پراید 141 SE

پراید،141،SE

1393 133 هزارکیلومتر 82/5 میلیون 82,500,000 جزئیات
پراید 141 ساده

پراید،141،ساده

1382 353 هزارکیلومتر 38/2 میلیون 38,200,000 جزئیات
پراید 141 ساده

پراید،141،ساده

1383 333 هزارکیلومتر 43/2 میلیون 43,200,000 جزئیات
پراید 141 ساده

پراید،141،ساده

1384 313 هزارکیلومتر 46/5 میلیون 46,500,000 جزئیات
پراید 141 ساده

پراید،141،ساده

1385 293 هزارکیلومتر 50 میلیون 50,000,000 جزئیات
پراید 141 ساده

پراید،141،ساده

1386 273 هزارکیلومتر 53/7 میلیون 53,700,000 جزئیات
پراید 141 ساده

پراید،141،ساده

1387 253 هزارکیلومتر 57/2 میلیون 57,200,000 جزئیات
پراید 141 EX

پراید،141،EX

1392 153 هزارکیلومتر 77/8 میلیون 77,800,000 جزئیات
پراید 141 EX

پراید،141،EX

1391 173 هزارکیلومتر 73/9 میلیون 73,900,000 جزئیات
پراید 141 EX

پراید،141،EX

1390 193 هزارکیلومتر 70/2 میلیون 70,200,000 جزئیات
پراید 141 ساده

پراید،141،ساده

1388 233 هزارکیلومتر 60/2 میلیون 60,200,000 جزئیات
پراید 141 SX

پراید،141،SX

1388 233 هزارکیلومتر 63/6 میلیون 63,600,000 جزئیات
پراید 141 SX

پراید،141،SX

1389 213 هزارکیلومتر 66/3 میلیون 66,300,000 جزئیات
پراید 141 SL

پراید،141،SL

1389 213 هزارکیلومتر 65/8 میلیون 65,800,000 جزئیات
پراید 141 ساده

پراید،141،ساده

1389 213 هزارکیلومتر 62/7 میلیون 62,700,000 جزئیات
پراید 141 SX

پراید،141،SX

1390 193 هزارکیلومتر 69/8 میلیون 69,800,000 جزئیات
پراید 141 SL

پراید،141،SL

1390 193 هزارکیلومتر 69/3 میلیون 69,300,000 جزئیات
پراید 141 SX

پراید،141،SX

1391 173 هزارکیلومتر 73/5 میلیون 73,500,000 جزئیات
پراید 141 SX

پراید،141،SX

1392 153 هزارکیلومتر 77/3 میلیون 77,300,000 جزئیات
پراید 141 SL

پراید،141،SL

1391 173 هزارکیلومتر 73 میلیون 73,000,000 جزئیات
پراید 141 SE

پراید،141،SE

1394 113 هزارکیلومتر 86/8 میلیون 86,800,000 جزئیات
پراید 141 SE

پراید،141،SE

1392 153 هزارکیلومتر 78/3 میلیون 78,300,000 جزئیات

موردی وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

Loading

مطالب مرتبط با خودرو پراید 141

ارتباط باکارشناس