قیمت پراید 141

، صفر و کارکرده ،Pride ،مدل سال خودرو، دست دوم و روز و اقساطی،پراید 141 ،قیمت محصولات سایپا

قیمت خودرو، به روز، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی،امروز
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو آخرین بروزرسانی توضیحات
پراید 141 SE مدل 1393

پراید،141،SE

93 136 هزارکیلومتر 73/6 میلیون 73,600,000 جزئیات
پراید 141 ساده مدل 1382

پراید،141،ساده

82 356 هزارکیلومتر 39/3 میلیون 39,300,000 جزئیات
پراید 141 ساده مدل 1383

پراید،141،ساده

83 336 هزارکیلومتر 44 میلیون 44,000,000 جزئیات
پراید 141 ساده مدل 1384

پراید،141،ساده

84 316 هزارکیلومتر 46/8 میلیون 46,800,000 جزئیات
پراید 141 ساده مدل 1385

پراید،141،ساده

85 296 هزارکیلومتر 49/8 میلیون 49,800,000 جزئیات
پراید 141 ساده مدل 1386

پراید،141،ساده

86 276 هزارکیلومتر 53 میلیون 53,000,000 جزئیات
پراید 141 ساده مدل 1387

پراید،141،ساده

87 256 هزارکیلومتر 56/3 میلیون 56,300,000 جزئیات
پراید 141 EX مدل 1392

پراید،141،EX

92 156 هزارکیلومتر 69/8 میلیون 69,800,000 جزئیات
پراید 141 EX مدل 1391

پراید،141،EX

91 176 هزارکیلومتر 67 میلیون 67,000,000 جزئیات
پراید 141 EX مدل 1390

پراید،141،EX

90 196 هزارکیلومتر 64/4 میلیون 64,400,000 جزئیات
پراید 141 ساده مدل 1388

پراید،141،ساده

88 236 هزارکیلومتر 59/3 میلیون 59,300,000 جزئیات
پراید 141 SX مدل 1388

پراید،141،SX

88 236 هزارکیلومتر 59/8 میلیون 59,800,000 جزئیات
پراید 141 SX مدل 1389

پراید،141،SX

89 216 هزارکیلومتر 62/3 میلیون 62,300,000 جزئیات
پراید 141 SL مدل 1389

پراید،141،SL

89 216 هزارکیلومتر 61/8 میلیون 61,800,000 جزئیات
پراید 141 ساده مدل 1389

پراید،141،ساده

89 216 هزارکیلومتر 61/8 میلیون 61,800,000 جزئیات
پراید 141 SX مدل 1390

پراید،141،SX

90 196 هزارکیلومتر 63/9 میلیون 63,900,000 جزئیات
پراید 141 SL مدل 1390

پراید،141،SL

90 196 هزارکیلومتر 63/4 میلیون 63,400,000 جزئیات
پراید 141 SX مدل 1391

پراید،141،SX

91 176 هزارکیلومتر 66/6 میلیون 66,600,000 جزئیات
پراید 141 SX مدل 1392

پراید،141،SX

92 156 هزارکیلومتر 69/3 میلیون 69,300,000 جزئیات
پراید 141 SL مدل 1391

پراید،141،SL

91 176 هزارکیلومتر 66/1 میلیون 66,100,000 جزئیات
پراید 141 SE مدل 1394

پراید،141،SE

94 116 هزارکیلومتر 77/1 میلیون 77,100,000 جزئیات
پراید 141 SE مدل 1392

پراید،141،SE

92 156 هزارکیلومتر 70/3 میلیون 70,300,000 جزئیات

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.در بخش قیمت گذاری خودرو ،خودروهای رنگ شده،دور رنگ،تمام رنگ،داری قطعات تعویضی رنگ دار و استوک و شاسی خوردگی و جوشکاری از قیمت حداقل تا حداکثر و در مدل های مختلف قیمت گذاری می شود

Loading

مطالب مرتبط با خودرو پراید 141