Loading

پراید هاچ بک ، پراید هاچ بک صفر و کارکرده ، پراید هاچ بک مدل دست دوم و روز و اقساطی ،

قیمت خودرو پراید هاچ بک

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات
پراید هاچ بک

پراید،هاچ بک

1385 281 هزارکیلومتر 32/2 میلیون 32,200,000 جزئیات
پراید هاچ بک

پراید،هاچ بک

1386 261 هزارکیلومتر 34/7 میلیون 34,700,000 جزئیات
پراید هاچ بک

پراید،هاچ بک

1387 241 هزارکیلومتر 36/9 میلیون 36,900,000 جزئیات
پراید هاچ بک

پراید،هاچ بک

1388 221 هزارکیلومتر 38/8 میلیون 38,800,000 جزئیات
پراید هاچ بک

پراید،هاچ بک

1389 201 هزارکیلومتر 40/5 میلیون 40,500,000 جزئیات
پراید هاچ بک

پراید،هاچ بک

1380 381 هزارکیلومتر 20/2 میلیون 20,200,000 جزئیات
پراید هاچ بک

پراید،هاچ بک

1381 361 هزارکیلومتر 21/7 میلیون 21,700,000 جزئیات
پراید هاچ بک

پراید،هاچ بک

1382 341 هزارکیلومتر 23/4 میلیون 23,400,000 جزئیات
پراید هاچ بک

پراید،هاچ بک

1383 321 هزارکیلومتر 27/3 میلیون 27,300,000 جزئیات
پراید هاچ بک

پراید،هاچ بک

1384 301 هزارکیلومتر 29/7 میلیون 29,700,000 جزئیات

موردی وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

Loading

مطالب مرتبط با خودرو پراید هاچ بک

ارتباط باکارشناس