قیمت پراید هاچ بک

، صفر و کارکرده ،Pride Hatchback ،مدل سال خودرو، دست دوم و روز و اقساطی،پراید هاچ بک ،قیمت محصولات سایپا

قیمت خودرو، به روز، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی،امروز
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو آخرین بروزرسانی توضیحات
پراید هاچ بک مدل 1385

پراید،هاچ بک

85 296 هزارکیلومتر 55/4 میلیون 55,400,000 جزئیات
پراید هاچ بک مدل 1386

پراید،هاچ بک

86 276 هزارکیلومتر 58/9 میلیون 58,900,000 جزئیات
پراید هاچ بک مدل 1387

پراید،هاچ بک

87 256 هزارکیلومتر 62/7 میلیون 62,700,000 جزئیات
پراید هاچ بک مدل 1388

پراید،هاچ بک

88 236 هزارکیلومتر 66 میلیون 66,000,000 جزئیات
پراید هاچ بک مدل 1389

پراید،هاچ بک

89 216 هزارکیلومتر 68/7 میلیون 68,700,000 جزئیات
پراید هاچ بک مدل 1380

پراید،هاچ بک

80 396 هزارکیلومتر 39/7 میلیون 39,700,000 جزئیات
پراید هاچ بک مدل 1381

پراید،هاچ بک

81 376 هزارکیلومتر 41/8 میلیون 41,800,000 جزئیات
پراید هاچ بک مدل 1382

پراید،هاچ بک

82 356 هزارکیلومتر 44 میلیون 44,000,000 جزئیات
پراید هاچ بک مدل 1383

پراید،هاچ بک

83 336 هزارکیلومتر 48/9 میلیون 48,900,000 جزئیات
پراید هاچ بک مدل 1384

پراید،هاچ بک

84 316 هزارکیلومتر 52/1 میلیون 52,100,000 جزئیات

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.در بخش قیمت گذاری خودرو ،خودروهای رنگ شده،دور رنگ،تمام رنگ،داری قطعات تعویضی رنگ دار و استوک و شاسی خوردگی و جوشکاری از قیمت حداقل تا حداکثر و در مدل های مختلف قیمت گذاری می شود

Loading

مطالب مرتبط با خودرو پراید هاچ بک