Loading

پراید هاچ بک ، صفر و کارکرده ، مدل سال، دست دوم و روز و اقساطی ،Pride Hatchback ،

قیمت خودرو پراید هاچ بک

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو آخرین بروزرسانی توضیحات
پراید هاچ بک

پراید،هاچ بک

1385 293 هزارکیلومتر 52/1 میلیون 52,100,000 جزئیات
پراید هاچ بک

پراید،هاچ بک

1386 273 هزارکیلومتر 56 میلیون 56,000,000 جزئیات
پراید هاچ بک

پراید،هاچ بک

1387 253 هزارکیلومتر 59/6 میلیون 59,600,000 جزئیات
پراید هاچ بک

پراید،هاچ بک

1388 233 هزارکیلومتر 62/8 میلیون 62,800,000 جزئیات
پراید هاچ بک

پراید،هاچ بک

1389 213 هزارکیلومتر 65/4 میلیون 65,400,000 جزئیات
پراید هاچ بک

پراید،هاچ بک

1380 393 هزارکیلومتر 34/5 میلیون 34,500,000 جزئیات
پراید هاچ بک

پراید،هاچ بک

1381 373 هزارکیلومتر 37/1 میلیون 37,100,000 جزئیات
پراید هاچ بک

پراید،هاچ بک

1382 353 هزارکیلومتر 39/9 میلیون 39,900,000 جزئیات
پراید هاچ بک

پراید،هاچ بک

1383 333 هزارکیلومتر 45/1 میلیون 45,100,000 جزئیات
پراید هاچ بک

پراید،هاچ بک

1384 313 هزارکیلومتر 48/5 میلیون 48,500,000 جزئیات

موردی وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

Loading

مطالب مرتبط با خودرو پراید هاچ بک

ارتباط باکارشناس