Loading
قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات
پراید هاچ بک

پراید،هاچ بک

1382 348 هزارکیلومتر --- --- جزئیات
پراید هاچ بک

پراید،هاچ بک

1385 288 هزارکیلومتر --- --- جزئیات
پراید هاچ بک

پراید،هاچ بک

1386 268 هزارکیلومتر --- --- جزئیات
پراید هاچ بک

پراید،هاچ بک

1387 248 هزارکیلومتر --- --- جزئیات
پراید هاچ بک

پراید،هاچ بک

1388 228 هزارکیلومتر --- --- جزئیات
پراید هاچ بک

پراید،هاچ بک

1389 208 هزارکیلومتر --- --- جزئیات
پراید هاچ بک

پراید،هاچ بک

1380 388 هزارکیلومتر --- --- جزئیات
پراید هاچ بک

پراید،هاچ بک

1381 368 هزارکیلومتر --- --- جزئیات
پراید هاچ بک

پراید،هاچ بک

1382 348 هزارکیلومتر --- --- جزئیات
پراید هاچ بک

پراید،هاچ بک

1383 328 هزارکیلومتر --- --- جزئیات
پراید هاچ بک

پراید،هاچ بک

1384 308 هزارکیلومتر --- --- جزئیات

مطالب مرتبط با خودرو پراید هاچ بک

ارتباط باکارشناس