جستجوی قیمت خودرو

قیمت پراید صبا صفر ، قیمت پراید صبا کارکرده ، قیمت پراید صبا 95 ، قیمت پراید صبا مدل ، قیمت پراید صبا دست دوم ، قیمت پراید صبا نو .

این خودرو ها صرفا جهت اطلاع شما از قیمت ها درج شده اند. برای خرید خوردوهای مشابه به آگهی های خودرو بروید.

نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

پراید صبا

1385 15/5 میلیون 15,500,000 بیشتر

پراید صبا

1388 21/3 میلیون 21,300,000 بیشتر

پراید صبا

1388 24 میلیون 24,000,000 بیشتر

پراید صبا

1387 20/5 میلیون 20,500,000 بیشتر

پراید صبا

1380 13 میلیون 13,000,000 بیشتر

پراید صبا

1386 20 میلیون 20,000,000 بیشتر

پراید صبا

1380 11 میلیون 11,000,000 بیشتر

پراید صبا

1389 23 میلیون 23,000,000 بیشتر

پراید صبا

1388 21 میلیون 21,000,000 بیشتر

پراید صبا

1388 20/5 میلیون 20,500,000 بیشتر

پراید صبا

1388 20/5 میلیون 20,500,000 بیشتر

پراید صبا

1389 22/5 میلیون 22,500,000 بیشتر

پراید صبا

1383 16 میلیون 16,000,000 بیشتر

پراید صبا

1387 19 میلیون 19,000,000 بیشتر

پراید صبا

1388 19/5 میلیون 19,500,000 بیشتر

پراید صبا

1389 20/4 میلیون 20,400,000 بیشتر

پراید صبا

1380 12/5 میلیون 12,500,000 بیشتر

پراید صبا

1381 13/3 میلیون 13,300,000 بیشتر

پراید صبا

1382 14/3 میلیون 14,300,000 بیشتر

پراید صبا

1383 15/2 میلیون 15,200,000 بیشتر

پراید صبا

1384 16 میلیون 16,000,000 بیشتر

پراید صبا

1385 16/9 میلیون 16,900,000 بیشتر

پراید صبا

1386 17/8 میلیون 17,800,000 بیشتر

پراید صبا

1387 18/7 میلیون 18,700,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد