Loading

پراید صبا ، پراید صبا صفر و کارکرده ، پراید صبا مدل دست دوم و روز و اقساطی ،

قیمت خودرو پراید صبا

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات
پراید صبا

پراید،صبا

1385 281 هزارکیلومتر 30/6 میلیون 30,600,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1387 241 هزارکیلومتر 35/1 میلیون 35,100,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1388 221 هزارکیلومتر 36/9 میلیون 36,900,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1386 261 هزارکیلومتر 33 میلیون 33,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1389 201 هزارکیلومتر 38/5 میلیون 38,500,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1380 381 هزارکیلومتر 19/1 میلیون 19,100,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1381 361 هزارکیلومتر 20/6 میلیون 20,600,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1382 341 هزارکیلومتر 22/1 میلیون 22,100,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1383 321 هزارکیلومتر 25/9 میلیون 25,900,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1384 301 هزارکیلومتر 28/2 میلیون 28,200,000 جزئیات

موردی وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

Loading

مطالب مرتبط با خودرو پراید صبا

ارتباط باکارشناس