قیمت پراید صبا

، صفر و کارکرده ،Pride SABA ،مدل سال خودرو، دست دوم و روز و اقساطی،پراید صبا ،قیمت محصولات محصول سایپا

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو آخرین بروزرسانی توضیحات
پراید صبا مدل 1385

پراید،صبا

85 296 هزارکیلومتر 50/3 میلیون 50,300,000 جزئیات
پراید صبا مدل 1387

پراید،صبا

87 256 هزارکیلومتر 57 میلیون 57,000,000 جزئیات
پراید صبا مدل 1388

پراید،صبا

88 236 هزارکیلومتر 60 میلیون 60,000,000 جزئیات
پراید صبا مدل 1386

پراید،صبا

86 276 هزارکیلومتر 53/6 میلیون 53,600,000 جزئیات
پراید صبا مدل 1389

پراید،صبا

89 216 هزارکیلومتر 62/5 میلیون 62,500,000 جزئیات
پراید صبا مدل 1380

پراید،صبا

80 396 هزارکیلومتر 35/9 میلیون 35,900,000 جزئیات
پراید صبا مدل 1381

پراید،صبا

81 376 هزارکیلومتر 37/8 میلیون 37,800,000 جزئیات
پراید صبا مدل 1382

پراید،صبا

82 356 هزارکیلومتر 39/8 میلیون 39,800,000 جزئیات
پراید صبا مدل 1383

پراید،صبا

83 336 هزارکیلومتر 44/5 میلیون 44,500,000 جزئیات
پراید صبا مدل 1384

پراید،صبا

84 316 هزارکیلومتر 47/3 میلیون 47,300,000 جزئیات

موردی وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.در بخش قیمت گذاری خودرو ،خودروهای رنگ شده،دور رنگ،تمام رنگ،داری قطعات تعویضی رنگ دار و استوک و شاسی خوردگی و جوشکاری نیز قیمت گداری می شود

Loading

مطالب مرتبط با خودرو پراید صبا