قیمت پراید صبا صفر ، قیمت پراید صبا کارکرده ، قیمت پراید صبا 95 ، قیمت پراید صبا مدل ، قیمت پراید صبا دست دوم ، قیمت پراید صبا نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

پراید صبا

1386 23 میلیون 23,000,000 بیشتر

پراید صبا

1386 24/8 میلیون 24,800,000 بیشتر

پراید صبا

1386 24 میلیون 24,000,000 بیشتر

پراید صبا

1383 20/8 میلیون 20,800,000 بیشتر

پراید صبا

1386 23/3 میلیون 23,300,000 بیشتر

پراید صبا

1387 17/5 میلیون 17,500,000 بیشتر

پراید صبا

1385 23/7 میلیون 23,700,000 بیشتر

پراید صبا

1387 25/7 میلیون 25,700,000 بیشتر

پراید صبا

1388 26/7 میلیون 26,700,000 بیشتر

پراید صبا

1386 24/7 میلیون 24,700,000 بیشتر

پراید صبا

1389 27/7 میلیون 27,700,000 بیشتر

پراید صبا

1380 18 میلیون 18,000,000 بیشتر

پراید صبا

1381 18/5 میلیون 18,500,000 بیشتر

پراید صبا

1382 19/5 میلیون 19,500,000 بیشتر

پراید صبا

1383 22/5 میلیون 22,500,000 بیشتر

پراید صبا

1384 23 میلیون 23,000,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

این خودرو ها صرفا جهت اطلاع شما از قیمت ها درج شده اند. برای خرید خودروهای مشابه به آگهی های خودرو بروید.