قیمت پراید صبا خودرو صفر وکارکرده

,Pride SABA ,مدل سال خودرو, دست دوم به روز و اقساطی,پراید صبا ,قیمت محصولات سایپا در خرید و فروش

قیمت پراید صبا خودرو صفر روز و کارکرده

قیمت پراید صبا ، قیمت خودرو پراید صبا کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی،امروز
تصویر نام خودرو و مدل کارکرد قیمت خودرو آخرین بروزرسانی توضیحات
پراید صبا مدل 1380

پراید،صبا مدل 80

404 هزارکیلومتر 41 میلیون قیمت پراید،صبا مدل 80
پراید صبا مدل 1381

پراید،صبا مدل 81

384 هزارکیلومتر 43/2 میلیون قیمت پراید،صبا مدل 81
پراید صبا مدل 1382

پراید،صبا مدل 82

364 هزارکیلومتر 45/4 میلیون قیمت پراید،صبا مدل 82
پراید صبا مدل 1383

پراید،صبا مدل 83

344 هزارکیلومتر 49/9 میلیون قیمت پراید،صبا مدل 83
پراید صبا مدل 1384

پراید،صبا مدل 84

324 هزارکیلومتر 52/6 میلیون قیمت پراید،صبا مدل 84
پراید صبا مدل 1385

پراید،صبا مدل 85

304 هزارکیلومتر 55/3 میلیون قیمت پراید،صبا مدل 85
پراید صبا مدل 1386

پراید،صبا مدل 86

284 هزارکیلومتر 57/6 میلیون قیمت پراید،صبا مدل 86
پراید صبا مدل 1387

پراید،صبا مدل 87

264 هزارکیلومتر 60 میلیون قیمت پراید،صبا مدل 87
پراید صبا مدل 1388

پراید،صبا مدل 88

244 هزارکیلومتر 62/5 میلیون قیمت پراید،صبا مدل 88
پراید صبا مدل 1389

پراید،صبا مدل 89

224 هزارکیلومتر 65/2 میلیون قیمت پراید،صبا مدل 89

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو پراید صبا صفر یا کارکرده مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.در بخش قیمت گذاری خودرو ،قیمت امروز خودروهای رنگ شده-دور رنگ-تمام رنگ-داری قطعات تعویضی رنگ دار و استوک و شاسی خوردگی و جوشکاری موجود است . از قیمت حداقل تا حداکثر براساس افزایش قیمت یا کاهش قیمت خودرو و در مدل های مختلف صفر و کارکرده قیمت گذاری می شود 30 خرداد 400 .

مطالب مرتبط با خودرو پراید صبا