قیمت پراید صبا صفر ، قیمت پراید صبا کارکرده ، قیمت پراید صبا 95 ، قیمت پراید صبا مدل ، قیمت پراید صبا دست دوم ، قیمت پراید صبا نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

پراید صبا

1385 26/1 میلیون 26,100,000 بیشتر

پراید صبا

1387 27/7 میلیون 27,700,000 بیشتر

پراید صبا

1388 28/6 میلیون 28,600,000 بیشتر

پراید صبا

1386 26/9 میلیون 26,900,000 بیشتر

پراید صبا

1389 29/5 میلیون 29,500,000 بیشتر

پراید صبا

1380 20/5 میلیون 20,500,000 بیشتر

پراید صبا

1381 21/2 میلیون 21,200,000 بیشتر

پراید صبا

1382 21/8 میلیون 21,800,000 بیشتر

پراید صبا

1383 24/5 میلیون 24,500,000 بیشتر

پراید صبا

1384 25/3 میلیون 25,300,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.