قیمت ولوو صفر ، قیمت ولوو کارکرده ، قیمت ولوو 95 ، قیمت ولوو مدل ، قیمت ولوو دست دوم ، قیمت ولوو نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

ولوو XC90

2016 1928/571429 میلیون 1,928,571,429 بیشتر

ولوو XC60 R-Design

2014 620 میلیون 620,000,000 بیشتر

ولوو V40

2014 483/6 میلیون 483,600,000 بیشتر

ولوو کروک C70

2013 650 میلیون 650,000,000 بیشتر

ولوو C30

2012 356/8 میلیون 356,800,000 بیشتر

ولوو XC90

2017 1928/571429 میلیون 1,928,571,429 بیشتر

ولوو XC60 R-Design

2014 630 میلیون 630,000,000 بیشتر

ولوو V40

2014 465 میلیون 465,000,000 بیشتر

ولوو کروک C70

2013 620 میلیون 620,000,000 بیشتر

ولوو C30

2013 400 میلیون 400,000,000 بیشتر

ولوو XC90

2017 1900 میلیون 1,900,000,000 بیشتر

ولوو XC60 R-Design

2015 670 میلیون 670,000,000 بیشتر

ولوو V40

2015 520/8 میلیون 520,800,000 بیشتر

ولوو C30

2012 364/4 میلیون 364,400,000 بیشتر

ولوو XC90

2017 2060 میلیون 2,060,000,000 بیشتر

ولوو XC60 T5

2013 450 میلیون 450,000,000 بیشتر

ولوو V40

2013 446/4 میلیون 446,400,000 بیشتر

ولوو XC90

2017 2250 میلیون 2,250,000,000 بیشتر

ولوو XC60 T5

2014 500 میلیون 500,000,000 بیشتر

ولوو V40

2013 427/8 میلیون 427,800,000 بیشتر

ولوو XC90

2017 2057/142857 میلیون 2,057,142,857 بیشتر

ولوو XC90

2016 1671/428571 میلیون 1,671,428,571 بیشتر

ولوو XC90

2016 1800 میلیون 1,800,000,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

این خودرو ها صرفا جهت اطلاع شما از قیمت ها درج شده اند. برای خرید خودروهای مشابه به آگهی های خودرو بروید.