هیوندای i30 صفر ، هیوندای i30 کارکرده ، هیوندای i30 مدل ، هیوندای i30 دست دوم به روز ، هیوندای i30 نو اقساطی قیمت خودرو هیوندای i30

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
هیوندای i30

هیوندای،i30

2010 151/2 هزارکیلومتر 223 میلیون 223,000,000 جزئیات
هیوندای i30

هیوندای،i30

2010 151/2 هزارکیلومتر 225 میلیون 225,000,000 جزئیات
هیوندای i30

هیوندای،i30

2012 121/2 هزارکیلومتر 260/4 میلیون 260,400,000 جزئیات
هیوندای i30

هیوندای،i30

2012 121/2 هزارکیلومتر 262/4 میلیون 262,400,000 جزئیات
هیوندای i30

هیوندای،i30

2011 136/2 هزارکیلومتر 241 میلیون 241,000,000 جزئیات
هیوندای i30

هیوندای،i30

2011 136/2 هزارکیلومتر 243 میلیون 243,000,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.