هیوندای i30 صفر ، هیوندای i30 کارکرده ، هیوندای i30 95 ، هیوندای i30 مدل ، هیوندای i30 دست دوم ، هیوندای i30 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

هیوندای i30

2012 264 میلیون 264,000,000 بیشتر

هیوندای i30

2010 233/8 میلیون 233,800,000 بیشتر

هیوندای i30

2010 235/8 میلیون 235,800,000 بیشتر

هیوندای i30

2012 273 میلیون 273,000,000 بیشتر

هیوندای i30

2012 275 میلیون 275,000,000 بیشتر

هیوندای i30

2011 252/1 میلیون 252,100,000 بیشتر

هیوندای i30

2011 254/5 میلیون 254,500,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.