هیوندای i20 مونتاژ صفر ، هیوندای i20 مونتاژ کارکرده ، هیوندای i20 مونتاژ 95 ، هیوندای i20 مونتاژ مدل ، هیوندای i20 مونتاژ دست دوم ، هیوندای i20 مونتاژ نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

هیوندای،i20 مونتاژ

1397 245/3 میلیون 245,300,000 بیشتر

هیوندای،i20 مونتاژ

1396 237/5 میلیون 237,500,000 بیشتر

هیوندای،i20 مونتاژ

1398 290 میلیون 290,000,000 بیشتر

هیوندای،i20 مونتاژ

1397 261 میلیون 261,000,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.