هیوندای i20 مونتاژ صفر ، هیوندای i20 مونتاژ کارکرده ، هیوندای i20 مونتاژ مدل ، هیوندای i20 مونتاژ دست دوم به روز ، هیوندای i20 مونتاژ نو اقساطی قیمت خودرو هیوندای i20 مونتاژ

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
هیوندای i20 مونتاژ

هیوندای،i20 مونتاژ

1396 58/2 هزارکیلومتر 286/6 میلیون 286,600,000 جزئیات
هیوندای i20 مونتاژ

هیوندای،i20 مونتاژ

1397 342 میلیون 342,000,000 جزئیات
هیوندای i20 مونتاژ

هیوندای،i20 مونتاژ

1397 38/2 هزارکیلومتر 318/5 میلیون 318,500,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.