هیوندای i20 مونتاژ صفر ، هیوندای i20 مونتاژ کارکرده ، هیوندای i20 مونتاژ مدل ، هیوندای i20 مونتاژ دست دوم به روز ، هیوندای i20 مونتاژ نو اقساطی قیمت خودرو هیوندای i20 مونتاژ

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
هیوندای i20 مونتاژ

هیوندای،i20 مونتاژ

1396 58 هزارکیلومتر 303 میلیون 303,000,000 جزئیات
هیوندای i20 مونتاژ

هیوندای،i20 مونتاژ

1397 370 میلیون 370,000,000 جزئیات
هیوندای i20 مونتاژ

هیوندای،i20 مونتاژ

1397 38 هزارکیلومتر 336/7 میلیون 336,700,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.