هیوندای i10 مونتاژ صفر ، هیوندای i10 مونتاژ کارکرده ، هیوندای i10 مونتاژ 95 ، هیوندای i10 مونتاژ مدل ، هیوندای i10 مونتاژ دست دوم ، هیوندای i10 مونتاژ نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
هیوندای i10 مونتاژ

هیوندای،i10 مونتاژ

1396 56/6 هزارکیلومتر 220/7 میلیون 220,700,000 جزئیات
هیوندای i10 مونتاژ

هیوندای،i10 مونتاژ

1397 36/6 هزارکیلومتر 242/6 میلیون 242,600,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.