قیمت هیوندای ورنا صفر ، قیمت هیوندای ورنا کارکرده ، قیمت هیوندای ورنا 95 ، قیمت هیوندای ورنا مدل ، قیمت هیوندای ورنا دست دوم ، قیمت هیوندای ورنا نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

هیوندای ورنا اتوماتیک

1389 102 میلیون 102,000,000 بیشتر

هیوندای ورنا دنده ای

1389 67 میلیون 67,000,000 بیشتر

هیوندای ورنا اتوماتیک

1390 103 میلیون 103,000,000 بیشتر

هیوندای ورنا دنده ای

1383 47 میلیون 47,000,000 بیشتر

هیوندای ورنا دنده ای

1384 50 میلیون 50,000,000 بیشتر

هیوندای ورنا دنده ای

1385 53 میلیون 53,000,000 بیشتر

هیوندای ورنا اتوماتیک

1386 84 میلیون 84,000,000 بیشتر

هیوندای ورنا دنده ای

1386 56 میلیون 56,000,000 بیشتر

هیوندای ورنا اتوماتیک

1387 89 میلیون 89,000,000 بیشتر

هیوندای ورنا دنده ای

1387 59 میلیون 59,000,000 بیشتر

هیوندای ورنا اتوماتیک

1388 93 میلیون 93,000,000 بیشتر

هیوندای ورنا دنده ای

1388 63 میلیون 63,000,000 بیشتر

هیوندای ورنا اتوماتیک

1389 98 میلیون 98,000,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

این خودرو ها صرفا جهت اطلاع شما از قیمت ها درج شده اند. برای خرید خودروهای مشابه به آگهی های خودرو بروید.