Loading

هیوندای ورنا ، هیوندای ورنا صفر و کارکرده ، هیوندای ورنا مدل دست دوم و روز و اقساطی ،

قیمت خودرو هیوندای ورنا

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات
هیوندای ورنا دنده ای

هیوندای،ورنا،دنده ای

1389 201 هزارکیلومتر 112/1 میلیون 112,100,000 جزئیات
هیوندای ورنا اتوماتیک

هیوندای،ورنا،اتوماتیک

1390 181 هزارکیلومتر 147/5 میلیون 147,500,000 جزئیات
هیوندای ورنا دنده ای

هیوندای،ورنا،دنده ای

1383 321 هزارکیلومتر 77/3 میلیون 77,300,000 جزئیات
هیوندای ورنا دنده ای

هیوندای،ورنا،دنده ای

1384 301 هزارکیلومتر 82/2 میلیون 82,200,000 جزئیات
هیوندای ورنا دنده ای

هیوندای،ورنا،دنده ای

1385 281 هزارکیلومتر 87/5 میلیون 87,500,000 جزئیات
هیوندای ورنا اتوماتیک

هیوندای،ورنا،اتوماتیک

1386 261 هزارکیلومتر 116/4 میلیون 116,400,000 جزئیات
هیوندای ورنا دنده ای

هیوندای،ورنا،دنده ای

1386 261 هزارکیلومتر 93/1 میلیون 93,100,000 جزئیات
هیوندای ورنا اتوماتیک

هیوندای،ورنا،اتوماتیک

1387 241 هزارکیلومتر 123/8 میلیون 123,800,000 جزئیات
هیوندای ورنا دنده ای

هیوندای،ورنا،دنده ای

1387 241 هزارکیلومتر 99 میلیون 99,000,000 جزئیات
هیوندای ورنا اتوماتیک

هیوندای،ورنا،اتوماتیک

1388 221 هزارکیلومتر 131/7 میلیون 131,700,000 جزئیات
هیوندای ورنا دنده ای

هیوندای،ورنا،دنده ای

1388 221 هزارکیلومتر 105/4 میلیون 105,400,000 جزئیات
هیوندای ورنا اتوماتیک

هیوندای،ورنا،اتوماتیک

1389 201 هزارکیلومتر 140/1 میلیون 140,100,000 جزئیات

موردی وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

Loading
ارتباط باکارشناس