قیمت هیوندای سوناتا صفر ، قیمت هیوندای سوناتا کارکرده ، قیمت هیوندای سوناتا 95 ، قیمت هیوندای سوناتا مدل ، قیمت هیوندای سوناتا دست دوم ، قیمت هیوندای سوناتا نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

هیوندای سوناتا

2008 202/2 میلیون 202,200,000 بیشتر

هیوندای سوناتا

2008 216/4 میلیون 216,400,000 بیشتر

هیوندای سوناتا

2009 236/5 میلیون 236,500,000 بیشتر

هیوندای سوناتا

2007 146 میلیون 146,000,000 بیشتر

هیوندای سوناتا

2011 298/4 میلیون 298,400,000 بیشتر

هیوندای سوناتا

2011 309/8 میلیون 309,800,000 بیشتر

هیوندای سوناتا

2012 332/9 میلیون 332,900,000 بیشتر

هیوندای سوناتا

2012 344/4 میلیون 344,400,000 بیشتر

هیوندای سوناتا

2013 361/8 میلیون 361,800,000 بیشتر

هیوندای سوناتا

2013 373/1 میلیون 373,100,000 بیشتر

هیوندای سوناتا

2014 407/6 میلیون 407,600,000 بیشتر

هیوندای سوناتا

2014 419/1 میلیون 419,100,000 بیشتر

هیوندای سوناتا

2015 448 میلیون 448,000,000 بیشتر

هیوندای سوناتا

2015 436/4 میلیون 436,400,000 بیشتر

هیوندای سوناتا

2014 396 میلیون 396,000,000 بیشتر

هیوندای سوناتا

2013 338/7 میلیون 338,700,000 بیشتر

هیوندای سوناتا

2012 315/7 میلیون 315,700,000 بیشتر

هیوندای سوناتا

2011 287/1 میلیون 287,100,000 بیشتر

هیوندای سوناتا

2006 187/1 میلیون 187,100,000 بیشتر

هیوندای سوناتا

2006 190/2 میلیون 190,200,000 بیشتر

هیوندای سوناتا

2007 213/3 میلیون 213,300,000 بیشتر

هیوندای سوناتا

2007 207/3 میلیون 207,300,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

این خودرو ها صرفا جهت اطلاع شما از قیمت ها درج شده اند. برای خرید خودروهای مشابه به آگهی های خودرو بروید.