هیوندای جنسیس صفر ، هیوندای جنسیس کارکرده ، هیوندای جنسیس 95 ، هیوندای جنسیس مدل ، هیوندای جنسیس دست دوم ، هیوندای جنسیس نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

هیوندای جنسیس

2012 486/3 میلیون 486,300,000 بیشتر

هیوندای جنسیس

2013 562/3 میلیون 562,300,000 بیشتر

هیوندای جنسیس

2013 570 میلیون 570,000,000 بیشتر

هیوندای جنسیس

2009 321/2 میلیون 321,200,000 بیشتر

هیوندای جنسیس

2009 351/5 میلیون 351,500,000 بیشتر

هیوندای جنسیس

2009 359/2 میلیون 359,200,000 بیشتر

هیوندای جنسیس

2010 382/8 میلیون 382,800,000 بیشتر

هیوندای جنسیس

2010 390/4 میلیون 390,400,000 بیشتر

هیوندای جنسیس

2011 417 میلیون 417,000,000 بیشتر

هیوندای جنسیس

2011 424/6 میلیون 424,600,000 بیشتر

هیوندای جنسیس

2012 478/8 میلیون 478,800,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.