هیوندای اکسنت مونتاژ صفر ، هیوندای اکسنت مونتاژ کارکرده ، هیوندای اکسنت مونتاژ 95 ، هیوندای اکسنت مونتاژ مدل ، هیوندای اکسنت مونتاژ دست دوم ، هیوندای اکسنت مونتاژ نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

هیوندای،اکسنت مونتاژ

1397 244/4 میلیون 244,400,000 بیشتر

هیوندای،اکسنت مونتاژ

1397 243/6 میلیون 243,600,000 بیشتر

هیوندای،اکسنت مونتاژ

1397 249/3 میلیون 249,300,000 بیشتر

هیوندای،اکسنت مونتاژ

1397 277 میلیون 277,000,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.