هیوندای اکسنت مونتاژ صفر ، هیوندای اکسنت مونتاژ کارکرده ، هیوندای اکسنت مونتاژ 95 ، هیوندای اکسنت مونتاژ مدل ، هیوندای اکسنت مونتاژ دست دوم ، هیوندای اکسنت مونتاژ نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
هیوندای اکسنت مونتاژ

هیوندای،اکسنت مونتاژ

1397 36/6 هزارکیلومتر 316/3 میلیون 316,300,000 جزئیات
هیوندای اکسنت مونتاژ

هیوندای،اکسنت مونتاژ

1397 333 میلیون 333,000,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.