هیوندای اکسنت مونتاژ صفر ، هیوندای اکسنت مونتاژ کارکرده ، هیوندای اکسنت مونتاژ 95 ، هیوندای اکسنت مونتاژ مدل ، هیوندای اکسنت مونتاژ دست دوم ، هیوندای اکسنت مونتاژ نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

هیوندای اکسنت مونتاژ

1397 315/1 میلیون 315,100,000 بیشتر

هیوندای اکسنت مونتاژ

1398 330 میلیون 330,000,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.