هیوندای اکسنت مونتاژ صفر ، هیوندای اکسنت مونتاژ کارکرده ، هیوندای اکسنت مونتاژ 95 ، هیوندای اکسنت مونتاژ مدل ، هیوندای اکسنت مونتاژ دست دوم ، هیوندای اکسنت مونتاژ نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

هیوندای،اکسنت مونتاژ

1397 220/6 میلیون 220,600,000 جزئیات

هیوندای،اکسنت مونتاژ

1397 222/4 میلیون 222,400,000 جزئیات

هیوندای،اکسنت مونتاژ

1397 234/7 میلیون 234,700,000 جزئیات

هیوندای،اکسنت مونتاژ

1397 258 میلیون 258,000,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.