هیوندای النترا مونتاژ صفر ، هیوندای النترا مونتاژ کارکرده ، هیوندای النترا مونتاژ 95 ، هیوندای النترا مونتاژ مدل ، هیوندای النترا مونتاژ دست دوم ، هیوندای النترا مونتاژ نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

هیوندای،النترا مونتاژ

1397 423 میلیون 423,000,000 بیشتر

هیوندای،النترا مونتاژ

1398 470 میلیون 470,000,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.